Search the PAHdb Site:

Sequence
Clinical
Mouse
Molecular
Mutation map
Haplotype
Newsletter
Survey
Tools


CpG sites in the human genomic sequence

Number of CpG sites: 1198


Position of the CpG sites in the genomic sequence:
=======================================================================================
Row:   3 Col: 29 Seq: -27650 : TCAAGTATCAAGATCATCTAGAAAAACACGACCTCACCAAATGAACTAAA
Row:   8 Col: 40 Seq: -27389 : GACATACTGAAGAATGTATTACAGTCATAAGATAATTGACGAAGCAGAAG
Row:  16 Col: 3 Seq: -27026 : AACGTGCAACGGATCTCCAATACATCTGACAGTAGACGTTTCAGTGGAAA
Row:  16 Col: 10 Seq: -27019 : AACGTGCAACGGATCTCCAATACATCTGACAGTAGACGTTTCAGTGGAAA
Row:  16 Col: 37 Seq: -26992 : AACGTGCAACGGATCTCCAATACATCTGACAGTAGACGTTTCAGTGGAAA
Row:  25 Col: 9 Seq: -26570 : GTATATGTCGTACATTTTCCTTATCCAGTCTACCATTGATGGGCATCTAG
Row:  27 Col: 2 Seq: -26477 : ACGTGGGTATCTTTATGGTAGAATGATTTATATTCCTTTGGGTATATAAT
Row:  28 Col: 13 Seq: -26416 : ATAATGCTGGGTCGAATGGTAGTTCTGTTTTAAGTCCTTTGAGAGATCTC
Row:  31 Col: 14 Seq: -26265 : ATTTTTTCATGATCGCCATTCTGATTAGTGTGAGATGGTATCTCATTGTG
Row:  35 Col: 39 Seq: -26040 : TTCCTCACAGAATCTGAATATTAGACCTTTGTTGGATGCGTAGTTTGCAA
Row:  39 Col: 1 Seq: -25878 : CGCTGATGTCCAGAATGGTATTTCATAGGTTTTCTTCTAGGGTTCTTAAA
Row:  55 Col: 19 Seq: -25060 : TTGTTTATCAGATCTAGACGCCTTAGAGCAGACACAATGGGGTTTTCTTG
Row:  58 Col: 8 Seq: -24921 : TCTAGTACGATGTTGAATAGGAGTGGTGAGAGTAGGCATCCTTGTCTTGT
Row:  64 Col: 45 Seq: -24584 : CATCCCAGGAATATAGTCTACTTGATCACTGTGGATTTGCTTTGCGATAG
Row:  70 Col: 3 Seq: -24326 : CTCGATCTTTTTACTTTTAGCCTATGGATGTCATTCATGTCAGATGGTTC
Row:  81 Col: 30 Seq: -23749 : TTAATATATATTTTTTCCACACTGACCTTCGAGATTCTGATGACTATGTG
Row:  83 Col: 14 Seq: -23665 : TGAATATGAACATCGACCTCTCTAACAAGATTGGGAAAATTTTTGTGGAC
Row:  103 Col: 34 Seq: -22645 : AGACCTTGGCAGTGGCAATGGCATAAGGCCTGTCGCTTGTACCTGGGAGC
Row:  104 Col: 49 Seq: -22580 : TCCACCCCAGAGAAAAGCATAAGCACTGCCAATTGGAATCATCACCTACG
Row:  107 Col: 21 Seq: -22458 : GTATGGAAGCTGCATGATGACGCTCTGAGCAAAATGAACAGGGTCTTTGT
Row:  110 Col: 20 Seq: -22309 : GAGGTGCTGCCAATGGGAACGTTTAGCTGAAGGTGGGACAGCTGTGTTGC
Row:  115 Col: 18 Seq: -22061 : TCTACTTGAGAGAGACACGGGGCTGTCAGTGGAAATGTTCAGCTGGAGGT
Row:  118 Col: 49 Seq: -21880 : TGGCTGAGGCATGTTGGATATGTGAGCAAAGCAATCAGGGTCTTTGTGCG
Row:  119 Col: 38 Seq: -21841 : TTCCCCAACCCAAGAGCAGAAAGAGTTGATATGCTGCCGTGGCAATGGCA
Row:  120 Col: 8 Seq: -21821 : GAGAGCCCGTTAGTTGTTTCTAGGTATTCCACCTCACAGAAATGCACAGC
Row:  130 Col: 40 Seq: -21289 : TTCCTTATTGGTGAAATACACACTTACAGCAGGTGGTGTCGGGGTGCTCA
Row:  132 Col: 1 Seq: -21228 : CGGACTCTAGGCAGTTGTCCATGTCAGTTTGGAGGCCTGGGAGTGGGGCG
Row:  132 Col: 49 Seq: -21180 : CGGACTCTAGGCAGTTGTCCATGTCAGTTTGGAGGCCTGGGAGTGGGGCG
Row:  134 Col: 36 Seq: -21093 : ATGGGAATAGTGTGGTCACTGGGGCCTCTTGCTCACGCACCCTTTCCCCA
Row:  137 Col: 31 Seq: -20948 : ATTCCAACATGGCTTCCTGGACAATCTTGTCGAAGAGCAGTACTAAGGAA
Row:  138 Col: 45 Seq: -20884 : AATTTATAGTGTTTACTCACAACTTTATCTCCATTCCATGAGAGCGGTGC
Row:  139 Col: 14 Seq: -20865 : ACAGTAGCTGCTTCGGTCAGCCATCTTGGCACCTACCCTCTGGAAAAAAA
Row:  145 Col: 35 Seq: -20544 : AGTGTATAAATTACTCATATCTTGAGTAGAATGACGAAAAGATGAGTAAA
Row:  149 Col: 5 Seq: -20374 : TCAGCGTTAAGTTGTCATCGGATTAAATTAATAGGTTATAAGATATTATG
Row:  149 Col: 19 Seq: -20360 : TCAGCGTTAAGTTGTCATCGGATTAAATTAATAGGTTATAAGATATTATG
Row:  159 Col: 20 Seq: -19859 : CTGAGAACTCACTCTATCACGAGAACAGCTTGAGGGTAACTGCCCCCATA
Row:  166 Col: 13 Seq: -19516 : AACTATTTAAAGCGACAAAGAAGATCATTATATAATGATAAAGTGGTAAA
Row:  176 Col: 1 Seq: -19028 : CGTTCCTGAATGACCAGTGGGTCAATGAATAAATTAAAATAGAAATTGAA
Row:  183 Col: 39 Seq: -18640 : AAACCTTTAGCCAGACTAAGAAAAAAAAGGGAGAAGACCGAATTAAATAA
Row:  193 Col: 34 Seq: -18145 : TGACAAAATACTAGCAAAAGAAATTCAATATCACGTTTAAAAGATCATTC
Row:  194 Col: 11 Seq: -18118 : ATCAAGACCACGTGAGATTTATCCCAGGATACAAGGATGGTTCAACATTT
Row:  208 Col: 38 Seq: -17391 : CCATATTCATAGATTGGAAAAAATAATATTGTTAAAACGTACATACTACC
Row:  214 Col: 36 Seq: -17093 : AACACACAAACAAATCCATACATCTACAGTGAACTCGTTTTTAACCAAGG
Row:  220 Col: 4 Seq: -16825 : AAACGGGATCACATCAAGTTAAAAATGCTTTTGCACCACAAAAGAAACAA
Row:  222 Col: 5 Seq: -16724 : CATCCGACAACCAGTTAATAACTGAAATTACAAAGAGGTCAAACAATTGT
Row:  225 Col: 22 Seq: -16557 : GTGCTTGATATCATTGATCATCGGAGAAATGCTAATCAAAACTGCAATGA
Row:  234 Col: 4 Seq: -16125 : AAACGAAATAAGCCAGGAACAGAAAGACAAACTTTCCATGTTCTCACTTA
Row:  236 Col: 47 Seq: -15982 : GAACAATGGGTACCAGAGGCTGAGAAGGATAGTGTGGTGGTGAAAGCGTG
Row:  237 Col: 43 Seq: -15936 : GATGGTTAATGGTACAAAAATATAGTGATATAGAATGAAAAACGTCTAGT
Row:  240 Col: 43 Seq: -15786 : AATGCTTGAGGTACAGGATACCCTATTTTCCATGAGTATAAGCGTGCAAT
Row:  244 Col: 21 Seq: -15608 : CCCACTGCCTTTGAAGTTCCCGTAAGAGTGAAAAACCTGCTTTGCCTCCT
Row:  249 Col: 44 Seq: -15335 : TAGCCTCATTTATTCCTTGGCATGGGCTCTCTAGGATCACCAGCGATCTT
Row:  259 Col: 6 Seq: -14873 : CACACCGCCATTCATTTATTCTTTCAACAGACACTAGAATGTAAGCCCCA
Row:  262 Col: 1 Seq: -14728 : CGTTTATTGGATACCTACTATGTACCAACAAAGTGGTGGGTTCTAGGATG
Row:  264 Col: 9 Seq: -14620 : TTCCTTTTCGCAAGAGGGCAAGGAAAAAGGCTGAATGCAAAACCAGAATG
Row:  265 Col: 16 Seq: -14563 : TCAACAGGGTGCTAACGGAGACCAATGGAAGGGGCAACTGACTCTCCCCA
Row:  277 Col: 47 Seq: -13932 : CCAGGTAAATTATATAATATTTTTATTAATAAATTATCTAATCAACCGCT
Row:  280 Col: 43 Seq: -13786 : ACATGATTGAAATTTGTTTTTTTATTATTGATACCATAGATACGTAAGAC
Row:  305 Col: 48 Seq: -12531 : ATGGCCATTTCTCACCTGGACAAGTGCAATCACCTATTAGCTGCTTTCGA
Row:  309 Col: 16 Seq: -12363 : AAGGAGCTTTCCACTCGCATCTTCAACCAAGTTCCCCATTGTTTCTGCAA
Row:  315 Col: 6 Seq: -12073 : AAGACCGGGTAATTAATAAAGGAAAGAGGTTTAATTGACCCACCATTCTG
Row:  317 Col: 42 Seq: -11937 : AAACACATCCTTTTTCACATGGTGGCAGGAAGGAAAAGTGCCGAGCAAAA
Row:  319 Col: 34 Seq: -11845 : TACCATGAGAACAGCAGCATGGGGGCATGAGAACGCCCCAATTTGGGTGG
Row:  328 Col: 37 Seq: -11392 : TCAGGGGTCTCTAAGTGGATAGGGGTGTTTAGACCACGCCCCTTCCACTA
Row:  336 Col: 26 Seq: -11003 : ACATTAAAAAATTTTAAAATAAAAGCGTATCTCATTGGACTGTAGAAAGT
Row:  337 Col: 21 Seq: -10958 : ATCAAGTGAGATAACCTTTCCGATGTGCCTGGTACTGAATAACTAAGTGC
Row:  343 Col: 42 Seq: -10637 : TGTTTGTTTTTTGGCATAGGGTTGGGGTGTATGCTTCTTGACGTACCTAC
Row:  359 Col: 19 Seq:  -9860 : TAATAGTCAGTGGGGTTGCGGTAAATGTTTAGCAACCCACCCACCCAAAC
Row:  369 Col: 33 Seq:  -9346 : CAACTGGCTATGAACCAGTTACATGAATTTGTCGTGCCTACTTCTCCAGA
Row:  370 Col: 38 Seq:  -9291 : CTCAGCTTACACCTCTCTCCTTTTCACTCTCTTTACCCGCCCCCCCAACA
Row:  374 Col: 24 Seq:  -9105 : TGAATAGATCTTCCCTCAGCACCCGACTTAAACCAGTATCCCCCATATAG
Row:  378 Col: 28 Seq:  -8901 : CCTGGCACTTAGTACATCTTCAACAAACGTTTGTTGAATAAATGTGTGCA
Row:  379 Col: 39 Seq:  -8840 : TGAATGACAGCACCTCAGTGATCTCACTCTGATGTTGCCGAGAAGGGATG
Row:  385 Col: 31 Seq:  -8548 : GTTGTCTGTGAGGGAAAAGTTAGACTAAAACGAAGGATGCCATTGAAACA
Row:  386 Col: 17 Seq:  -8512 : AGGTTCTGAAGAAGTTCGTGAGTCATGCTGACTTATTAGGAAGTCTCCTT
Row:  387 Col: 17 Seq:  -8462 : TGTGTCTGCAATGAGACGTTGCATTTTTCTCTGAAGTCTGATGAAGAAAG
Row:  388 Col: 41 Seq:  -8388 : AACAGTTTTAGGACAAGTAAATCCATCTTAAATATCAATCCGTGTCTCTT
Row:  389 Col: 39 Seq:  -8340 : AGATTGTTGTGATTAGATTTGATTGTGAGTGACAGAAACGTCAAAAAAAT
Row:  398 Col: 17 Seq:  -7912 : AGTTTCCATTTCCATGCGAAAGAAGGAAAGAAAATGGAGAACCTAGCTGT
Row:  418 Col: 29 Seq:  -6900 : AAAAGAACCTACCAGAGAGCTTGGCCTACGTCCTCTGGATTTTGCAGGTG
Row:  419 Col: 17 Seq:  -6862 : TAGAAACTGCCTAACTCGTGTATAAAGGCAAGAAACTGGATAACTTCTTT
Row:  421 Col: 44 Seq:  -6735 : CCATTGGCAGGACAAAGGTATGTTTTTCTTAAAATAGGCTGCACGGTGAG
Row:  431 Col: 43 Seq:  -6236 : TGTGCTATATCCATTTCACCAAACTGTGCAATGTGTGATTAACGTGTTAT
Row:  434 Col: 24 Seq:  -6105 : AGGTCTAGCATATCTCTCATTCACGCAGGCATTATCATCCACAAGTGTGT
Row:  440 Col: 16 Seq:  -5813 : TAGACCATACATAACCGTTTAACGGAGACAGTCCAATTTATATCTGGTTT
Row:  440 Col: 23 Seq:  -5806 : TAGACCATACATAACCGTTTAACGGAGACAGTCCAATTTATATCTGGTTT
Row:  446 Col: 48 Seq:  -5481 : AACATAAATGTTAATACTTACCAACAGAGTACTGATGAAATAAATTACGA
Row:  448 Col: 17 Seq:  -5412 : TTCCTGTAGTAAACAGCGTGACCTCAAGATATATCATTAAGTTTAAAGTT
Row:  449 Col: 22 Seq:  -5357 : TAAAAAGGCAAGGTTTAGGGCCGGGCGTGGTGACTCACGCCTGTAATCCC
Row:  449 Col: 26 Seq:  -5353 : TAAAAAGGCAAGGTTTAGGGCCGGGCGTGGTGACTCACGCCTGTAATCCC
Row:  449 Col: 38 Seq:  -5341 : TAAAAAGGCAAGGTTTAGGGCCGGGCGTGGTGACTCACGCCTGTAATCCC
Row:  450 Col: 46 Seq:  -5283 : AGCAGTTTGGAAGGCTGAGGTGGGTGGATCATGAGTTCAGGAGATCGAGA
Row:  452 Col: 19 Seq:  -5210 : TAGCTGGGCATGGTGGTGCGCACCTGTAGACCCAGCTACTAAGGATGCTG
Row:  454 Col: 3 Seq:  -5126 : ATCGTACCACTGTATTCCAGCCTGGCAACAGAGCGAGACTTCATCTCAAA
Row:  454 Col: 34 Seq:  -5095 : ATCGTACCACTGTATTCCAGCCTGGCAACAGAGCGAGACTTCATCTCAAA
Row:  462 Col: 34 Seq:  -4695 : ATCAGAGAAAGAAAATTTGATCTATATATCTAGCGGAAAGTTAAAATAGG
Row:  484 Col: 43 Seq:  -3586 : AATCTATAGTGCCACATCACATATCCATGAAAAATACATATACGCACAAA
Row:  496 Col: 17 Seq:  -3012 : ATTTTTTTTAAAGAAGCGATTAGTTTTTCTTCTCTCAGATAGCAATGATG
Row:  509 Col: 2 Seq:  -2377 : GCGAATATAGTCAAAATAATTTAATTATACATTTAAAAATACCTGAAAGA
Row:  518 Col: 17 Seq:  -1912 : GAAGTGAAACCATGCACGTGGAGAGCGTGGCACAGTGTCTAAGACAGAGT
Row:  518 Col: 26 Seq:  -1903 : GAAGTGAAACCATGCACGTGGAGAGCGTGGCACAGTGTCTAAGACAGAGT
Row:  522 Col: 27 Seq:  -1702 : TTTATGTCTACTACACTGAAAAATGCCGGAGTCAGATAAAGAATACAGAT
Row:  523 Col: 28 Seq:  -1651 : TCTCCTGAGGATGGAAATCAAGATCTTCGCCTTCAATATTTAACAACATT
Row:  539 Col: 25 Seq:  -854 : AAGACTAGAACACCACCAAGCACACGGTACAGGTCTCAGTAATTATTGTC
Row:  542 Col: 40 Seq:  -689 : TAAAACCTTCCAGCAAGGTGGCTCTACCACCCTCTTTTCCGAGCTTCAGG
Row:  543 Col: 11 Seq:  -668 : AGCAGTTGTGCGAATAGCTGGAGAACACCAGGCTGGATTTAAACCCAGAT
Row:  544 Col: 1 Seq:  -628 : CGCTCTTACATTTGCTCTTTACCTGCTGTGCTCAGCGTTCACGTGCCCTC
Row:  544 Col: 36 Seq:  -593 : CGCTCTTACATTTGCTCTTTACCTGCTGTGCTCAGCGTTCACGTGCCCTC
Row:  544 Col: 42 Seq:  -587 : CGCTCTTACATTTGCTCTTTACCTGCTGTGCTCAGCGTTCACGTGCCCTC
Row:  545 Col: 24 Seq:  -555 : TAGCTGTAGTTTTCTGAAGTCAGCGCACAGCAAGGCAGTGTGCTTAGAGG
Row:  547 Col: 25 Seq:  -454 : TGTTTCAGCTGGGGGTAAGGGGGGCGGATTATTCATATAATTGTTATACC
Row:  548 Col: 4 Seq:  -425 : AGACGGTCGCAGGCTTAGTCCAATTGCAGAGAACTCGCTTCCCAGGCTTC
Row:  548 Col: 8 Seq:  -421 : AGACGGTCGCAGGCTTAGTCCAATTGCAGAGAACTCGCTTCCCAGGCTTC
Row:  548 Col: 36 Seq:  -393 : AGACGGTCGCAGGCTTAGTCCAATTGCAGAGAACTCGCTTCCCAGGCTTC
Row:  549 Col: 10 Seq:  -369 : TGAGAGTCCCGGAAGTGCCTAAACCTGTCTAATCGACGGGGCTTGGGTGG
Row:  549 Col: 34 Seq:  -345 : TGAGAGTCCCGGAAGTGCCTAAACCTGTCTAATCGACGGGGCTTGGGTGG
Row:  549 Col: 37 Seq:  -342 : TGAGAGTCCCGGAAGTGCCTAAACCTGTCTAATCGACGGGGCTTGGGTGG
Row:  550 Col: 3 Seq:  -326 : CCCGTCGCTCCCTGGCTTCTTCCCTTTACCCAGGGCGGGCAGCGAAGTGG
Row:  550 Col: 6 Seq:  -323 : CCCGTCGCTCCCTGGCTTCTTCCCTTTACCCAGGGCGGGCAGCGAAGTGG
Row:  550 Col: 36 Seq:  -293 : CCCGTCGCTCCCTGGCTTCTTCCCTTTACCCAGGGCGGGCAGCGAAGTGG
Row:  550 Col: 43 Seq:  -286 : CCCGTCGCTCCCTGGCTTCTTCCCTTTACCCAGGGCGGGCAGCGAAGTGG
Row:  551 Col: 10 Seq:  -269 : TGCCTCCTGCGTCCCCCACACCCTCCCTCAGCCCCTCCCCTCCGGCCCGT
Row:  551 Col: 43 Seq:  -236 : TGCCTCCTGCGTCCCCCACACCCTCCCTCAGCCCCTCCCCTCCGGCCCGT
Row:  551 Col: 48 Seq:  -231 : TGCCTCCTGCGTCCCCCACACCCTCCCTCAGCCCCTCCCCTCCGGCCCGT
Row:  552 Col: 25 Seq:  -204 : CCTGGGCAGGTGACCTGGAGCATCCGGCAGGCTGCCCTGGCCTCCTGCGT
Row:  552 Col: 48 Seq:  -181 : CCTGGGCAGGTGACCTGGAGCATCCGGCAGGCTGCCCTGGCCTCCTGCGT
Row:  553 Col: 9 Seq:  -170 : CAGGACAACGCCCACGAGGGGCGTTACTGTGCGGAGATGCACCACGCAAG
Row:  553 Col: 15 Seq:  -164 : CAGGACAACGCCCACGAGGGGCGTTACTGTGCGGAGATGCACCACGCAAG
Row:  553 Col: 22 Seq:  -157 : CAGGACAACGCCCACGAGGGGCGTTACTGTGCGGAGATGCACCACGCAAG
Row:  553 Col: 32 Seq:  -147 : CAGGACAACGCCCACGAGGGGCGTTACTGTGCGGAGATGCACCACGCAAG
Row:  553 Col: 45 Seq:  -134 : CAGGACAACGCCCACGAGGGGCGTTACTGTGCGGAGATGCACCACGCAAG
Row:  554 Col: 36 Seq:   -93 : AGACACCCTTTGTAACTCTCTTCTCCTCCCTAGTGCGAGGTTAAAACCTT
Row:  555 Col: 9 Seq:   -70 : CAGCCCCACGTGCTGTTTGCAAACCTGCCTGTACCTGAGGCCCTAAAAAG
Row:  556 Col: 17 Seq:   -12 : CCAGAGACCTCACTCCCGGGGAGCCAGCATGTCCACTGCGGTCCTGGAAA
Row:  556 Col: 39 Seq:   11 : CCAGAGACCTCACTCCCGGGGAGCCAGCATGTCCACTGCGGTCCTGGAAA
Row:  557 Col: 47 Seq:   69 : ACCCAGGCTTGGGCAGGAAACTCTCTGACTTTGGACAGGTGAGCCACGGC
Row:  560 Col: 2 Seq:   174 : TCGTTGGAAGCTGATGAGAATATCCAGGAAGTCAACAGACAAATGTCCTC
Row:  561 Col: 35 Seq:   257 : AACAATTGTTTCTAAGTAGGAGAACATCTGTCCTCGGTGGCTTTCACAGG
Row:  569 Col: 28 Seq:   650 : GGGCATGGAATGTGAAAGAACCCTAAACGTGACTTGGAAATAATGCCCAA
Row:  570 Col: 17 Seq:   689 : GGTATATTCCATTCTCCGGGATTTGTTGGCATTTTCTTGAGGTGAAGAAT
Row:  574 Col: 48 Seq:   920 : TCAGTAGAAAACAGGGAGGCTGGAGAGAAAAGAATGGTTAATGTTAACGT
Row:  577 Col: 24 Seq:  1046 : GAACTTATTGTACAGAGGAACAGCGTGAGAGTCAGAGTGATCCCAGAACA
Row:  578 Col: 46 Seq:  1118 : GGTCCTGGCTCCATCCTGCACATAGTTTTGGTGCTGCTGGCAATACGGTC
Row:  581 Col: 28 Seq:  1250 : TTATATTAATAACAAACAAAGTAGTGTCGTGTTATATAGTAAATGTGAAT
Row:  598 Col: 9 Seq:  2081 : CAGAGATTCGGTACCACAGAAACTGCCAAACATCAGCAAGAAGCCATGGG
Row:  599 Col: 8 Seq:  2130 : GATGGAGCGTTTGAGGGATTCTAAATAGAAGGACAAGAGTAAAAATGTCA
Row:  600 Col: 9 Seq:  2181 : GGCTGGATCGATGCAGGCCACTAAGAAATGGATTCAGGTGATGGCAGTGG
Row:  621 Col: 31 Seq:  3253 : GACACACATAGAATTTTATGTATTATTTTTCGACTTAGGCTAATGATTTA
Row:  629 Col: 13 Seq:  3635 : AGCATGCTTTCACGGATGAGAAAACTAAGAAAGCTGAATGATTTGCCCAA
Row:  643 Col: 7 Seq:  4329 : GTATTGCGCTTATTTGAGGTCAGTGCTACAATCATGTTTGTCTTGGATAA
Row:  644 Col: 4 Seq:  4376 : TGTCGTAGCAAACTTCCATGTTCTTTTCTAGTTAGATGCAATGAAAAGAA
Row:  649 Col: 38 Seq:  4660 : GTGATTAGGCATGATTAACTATAAGTCATATGTGACACGTGATTACATTT
Row:  652 Col: 36 Seq:  4808 : TTCTATGTATAAGTGTAAAATAATATGCAAGACACCGTCCCTTTCTTCAA
Row:  655 Col: 7 Seq:  4929 : GAAATTCGGGCATATTATTTTACCTGATTTCTTTATTATAGGACTTTTAG
Row:  658 Col: 31 Seq:  5103 : TATTCACATCTGGGAACAGAGTTTAGGAAACGTTGATTTGGGTGTTTGCT
Row:  660 Col: 4 Seq:  5176 : TTCCGAGTACTATGCTAATATTTTTGGTGGGATTTTGTCCCACCTGAAAA
Row:  663 Col: 45 Seq:  5367 : TTTGGGCATGCAATCAACAAATCCTTTTGGGGCATGACTGGATACGATTA
Row:  670 Col: 15 Seq:  5687 : ACAGCTAGTAAATACGGAAGAAATCATTTAAACCCAGGCATTCTGAGTCT
Row:  672 Col: 21 Seq:  5793 : GGGCTTCATAGTTTGCAGGGCGCAGTGCAAAATGAAAACGTGGGGTCTCT
Row:  672 Col: 39 Seq:  5811 : GGGCTTCATAGTTTGCAGGGCGCAGTGCAAAATGAAAACGTGGGGTCTCT
Row:  677 Col: 26 Seq:  6048 : GATGGGGAAATCCATCTTCCATTTCCGTGGACCTGCTGCACCAACCCACA
Row:  680 Col: 10 Seq:  6182 : CAGGGTTGGCGGAGAGTGGCAGCAGAATATAAACTTCCCCCCAAAGCCCA
Row:  682 Col: 21 Seq:  6293 : GACCAGGGAGGGGAAGGCTGCGTGGGTCCAGAGGGCCAACGTGCTTGAAA
Row:  682 Col: 40 Seq:  6312 : GACCAGGGAGGGGAAGGCTGCGTGGGTCCAGAGGGCCAACGTGCTTGAAA
Row:  685 Col: 37 Seq:  6459 : CACTGGACTTTGCTTATGAAACACAAATTCAAAAGTCGTTATTAAGAATT
Row:  686 Col: 9 Seq:  6481 : TCAACTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGCTGACGGAT
Row:  686 Col: 46 Seq:  6518 : TCAACTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGCTGACGGAT
Row:  687 Col: 17 Seq:  6539 : CACAAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCCGT
Row:  687 Col: 48 Seq:  6570 : CACAAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCCGT
Row:  688 Col: 28 Seq:  6600 : CTGTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCCGGCGTGGTGGTGGGTGCCTGTA
Row:  688 Col: 31 Seq:  6603 : CTGTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCCGGCGTGGTGGTGGGTGCCTGTA
Row:  689 Col: 37 Seq:  6659 : GTCCCACCTATTTGGGAGGCCAAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCTGGAG
Row:  690 Col: 2 Seq:  6674 : GCGGAGCTTGCAGTGAGCCCGGATCGTGCCACTGCACTCTAGCCTGGGTG
Row:  690 Col: 20 Seq:  6692 : GCGGAGCTTGCAGTGAGCCCGGATCGTGCCACTGCACTCTAGCCTGGGTG
Row:  690 Col: 25 Seq:  6697 : GCGGAGCTTGCAGTGAGCCCGGATCGTGCCACTGCACTCTAGCCTGGGTG
Row:  695 Col: 21 Seq:  6943 : TTAACTGCAGCACTTCCTTGCGTGCTCAGCATATACATTATGTCTAGCCC
Row:  700 Col: 45 Seq:  7217 : GAGACAGAGTCTTACTCTGTCACACAGGCTGGAGTGTAGTGGTGCGATCT
Row:  701 Col: 18 Seq:  7240 : CAGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCAGGTTCAGGCGATTCTCATGCCTCA
Row:  701 Col: 35 Seq:  7257 : CAGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCAGGTTCAGGCGATTCTCATGCCTCA
Row:  705 Col: 12 Seq:  7434 : GGGATTACAGGCGTGAGCTACCAGCCAGGGCCAATTAATTTTTACCCTGA
Row:  715 Col: 38 Seq:  7960 : AAACTCTCAGGGTCATCAAAAACAAGTACTGTCTGAGCGACTGTCACAGC
Row:  716 Col: 1 Seq:  7973 : CGAGAGGAGCTTAAAGAGGCATGAAGACTAGGGCCAGGCACGGTGGCTCA
Row:  716 Col: 41 Seq:  8013 : CGAGAGGAGCTTAAAGAGGCATGAAGACTAGGGCCAGGCACGGTGGCTCA
Row:  717 Col: 1 Seq:  8023 : CGTCTGTAATCCCAGCACTTTGAGAGGCTGAGGCGGGAGTATCACCTGAG
Row:  717 Col: 34 Seq:  8056 : CGTCTGTAATCCCAGCACTTTGAGAGGCTGAGGCGGGAGTATCACCTGAG
Row:  718 Col: 41 Seq:  8113 : GTCAGGAGTTTAAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCGGTCTTTAC
Row:  721 Col: 6 Seq:  8228 : GATCACGCCATTGCACTCCAGCCTGAGCAGCGAGAGTGAAACTCTGTCTC
Row:  721 Col: 31 Seq:  8253 : GATCACGCCATTGCACTCCAGCCTGAGCAGCGAGAGTGAAACTCTGTCTC
Row:  722 Col: 44 Seq:  8316 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAGACATGAGGACTAAATGTAACGTGGTA
Row:  724 Col: 25 Seq:  8397 : AAATTTGAATAAAGTATGGTCTTTCGTTTATAACGTGCATCAATATTGGT
Row:  724 Col: 34 Seq:  8406 : AAATTTGAATAAAGTATGGTCTTTCGTTTATAACGTGCATCAATATTGGT
Row:  728 Col: 42 Seq:  8614 : TAAACCTGGGGGAGGAGAATGTATGTCTGAGTGAGAGCAAGCGAGCAATG
Row:  733 Col: 6 Seq:  8828 : ATAAACGACAAGTAACTAAATTACCAGAATTGGATGGAATGCACTCAAGA
Row:  734 Col: 38 Seq:  8910 : CATGTGTGTTTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTCGGGGCTGCAGGG
Row:  735 Col: 18 Seq:  8940 : GGTGGTAGGGAGGGGGGCGCATGCATGTATGTGAACTCTGGGTGAACTCT
Row:  739 Col: 39 Seq:  9161 : GAAGTTGCTGTATAAATTGTATAGGCCAGTATACTTCTCGCCTTAGTAAC
Row:  741 Col: 44 Seq:  9266 : TGGTGGCTCACACCTGTAGTCCCAGCACTTTGGAAGGCCAAGGCGGGCAG
Row:  742 Col: 43 Seq:  9315 : ATCACTTGAGGCCAGGAGTTCAAACCAGCCTGGCCAAAATGGCGAATCCC
Row:  743 Col: 33 Seq:  9355 : CATCACTACTAAAAATACAAAAATTATCTGGGCGTGATGGCGCATACTTG
Row:  743 Col: 41 Seq:  9363 : CATCACTACTAAAAATACAAAAATTATCTGGGCGTGATGGCGCATACTTG
Row:  746 Col: 21 Seq:  9493 : CAACAGAGTGAGACTCTGTCCGCCCCCTCCCTCCCCACAAAAAAAAAAAG
Row:  747 Col: 27 Seq:  9549 : AAAAGAAAAGAAGGAAAAAGATGCTACGTTAAGAGAGAGAATCAAATTCT
Row:  748 Col: 15 Seq:  9587 : AGTATTTGTGGAACCGCATTATGCAATGAGCTGGGCACATATGACTCTTC
Row:  749 Col: 9 Seq:  9631 : ATTTAATCCGCATTAAACTAAGTGAAGGTGGTACTCTCACTTTATGGATG
Row:  750 Col: 20 Seq:  9692 : AGGGAACTGAGGTTCAGAGCGGTTGAGTAATTTGCTCAAGATCACACAGC
Row:  751 Col: 44 Seq:  9766 : TAATGTGCAGTGGAAATGGCATTGAACTCTGAATCTCAGATTCCGAAGCC
Row:  756 Col: 26 Seq:  9998 : AATATTCCTTCCATCTATTATCAACCGCTGTTAACATTTGGACATATCAC
Row:  764 Col: 17 Seq:  10389 : AAATGGAAATAGTAATCGTATCTGCTTCATAGGGTAGTTCTAAAGATTAA
Row:  769 Col: 42 Seq:  10664 : AGTTCTTAATATCTGTGTATCATATTTTATTTATCATCCCTCGATTTTTG
Row:  772 Col: 22 Seq:  10794 : TACCTAGAAGTGGAATCTGGTCGTAGGATATGGACATTTTTAGTTTTAAT
Row:  778 Col: 36 Seq:  11108 : TTGTATTTTTTGTGGCAAATGTGCCTTTTTCTTACCGATTTTTTGACATT
Row:  783 Col: 13 Seq:  11335 : CTGATGCCAAGTCGGGAATGAGAACCATTGTTCTAAGCTATTGCCCGGGA
Row:  783 Col: 46 Seq:  11368 : CTGATGCCAAGTCGGGAATGAGAACCATTGTTCTAAGCTATTGCCCGGGA
Row:  785 Col: 41 Seq:  11463 : AGTCATATTTAATACTCATCACAGTGCTGTGGGGAGTCAGCGATGCCATA
Row:  788 Col: 10 Seq:  11582 : TAAAACCTCCGGCCTTATATTTTTTTTAATCAGAGAAAAACCAATTGTTA
Row:  790 Col: 7 Seq:  11679 : AGAGAACGATCTTTAAACTGGGAATGTTGAAACAAAATATTGAGAGCCAA
Row:  793 Col: 44 Seq:  11866 : TGGGGCCAAGGTTTTATGAGAAATCAAGAGATCACTATTTGCCCGTAGAA
Row:  797 Col: 44 Seq:  12066 : CACAGAAGATGCTCACACAATTTTTATTCCTTTACCCCTTTCACGTGTTT
Row:  798 Col: 32 Seq:  12104 : TATTTTACCCCATCAGGAATCTTTGAGAAAGCGTGAAGATGAGAAAGATG
Row:  801 Col: 44 Seq:  12266 : CAGAAAAATGGCAATGAGCAATAAGAGCTGGGGTTGAGCCATTCGCCAGA
Row:  804 Col: 16 Seq:  12388 : CCATAGATGAAAATACGGATGAGACCTTTAAGCTGTGCAGTTTACAACAC
Row:  814 Col: 8 Seq:  12880 : GTCAAACCGTTTGGATTCAGAACCCAGTTGCACAACCTGTGAGCTTGAAG
Row:  823 Col: 20 Seq:  13342 : GCTCCAAGGTCATCTCTGACGTATGTGGGTAGGTTCAAAGACAGCATCAT
Row:  832 Col: 43 Seq:  13815 : GACAGAATCTCACTCTATCCCCCAGGCTACAGTGCATTGGTACGATCTCA
Row:  835 Col: 19 Seq:  13941 : TTGTATTTTTAGTTGAGACGGGGTTTCACTATGTTGGCCAGGCTGTTCTC
Row:  837 Col: 10 Seq:  14032 : GATTACAGGCGTGAGCCACCGTGCCCAGCCCACAGGGTCTTTTTGACCTA
Row:  837 Col: 20 Seq:  14042 : GATTACAGGCGTGAGCCACCGTGCCCAGCCCACAGGGTCTTTTTGACCTA
Row:  839 Col: 19 Seq:  14141 : AGTTCTTTTCTCTAAAGGCGTGAGCTGAGCCAGATTAAGCTGCAACCCTG
Row:  848 Col: 24 Seq:  14596 : GAAGTTCCATCAGTATCTCCTTGCGACTTCTCCAACCTTTGCAACTACCG
Row:  848 Col: 49 Seq:  14621 : GAAGTTCCATCAGTATCTCCTTGCGACTTCTCCAACCTTTGCAACTACCG
Row:  853 Col: 49 Seq:  14871 : TCCATGATCTATTCCTGGTAACTTCTCTGCCTGGTGTCTTCACACCCCCG
Row:  854 Col: 29 Seq:  14901 : CTTCCTGCTCACTCTGCCCCAGTCACACCGGTCTCCTTGTTGGTCTGCCC
Row:  856 Col: 2 Seq:  14974 : ACGTTTTTCTCCCTCACTGATTTCAGGTTCATGCTTAAAGGTTACCTGTT
Row:  857 Col: 17 Seq:  15039 : TATTTTTTTATGACTTCGTGGCTGCATTGTTTAAAAATAGCACCCCCATG
Row:  875 Col: 4 Seq:  15926 : AGACGGGGCGCCCAGTATGCAGTCAAAAGAAGATCCAGAAAGACAAGCCA
Row:  875 Col: 9 Seq:  15931 : AGACGGGGCGCCCAGTATGCAGTCAAAAGAAGATCCAGAAAGACAAGCCA
Row:  880 Col: 21 Seq:  16193 : AAATTAAATATTAGACAAATCGTGAAATTGTTTTTGAAAAGTTCAAGCCT
Row:  881 Col: 14 Seq:  16236 : TTATTGCCTTCCCCGAGATGCCCACTTGGAGTAATATCAAGAGTGCTTTC
Row:  882 Col: 28 Seq:  16300 : TTTATCCCTCAGCAAAGATGTGGTGAGCGTATATGGGTCAATTTGTAAAC
Row:  885 Col: 41 Seq:  16463 : TTATTGGTTTCTAAGGATCCATACTAGTAAATTAGAAAGACGCCAATAAG
Row:  889 Col: 32 Seq:  16654 : ACTCCCACACCCCACCCCCCATTTGTCAGCCCGGGCATAATTTTTTAAAC
Row:  892 Col: 30 Seq:  16802 : TAATAAATGTGTCTGGGCACAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCGGCACTTT
Row:  892 Col: 42 Seq:  16814 : TAATAAATGTGTCTGGGCACAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCGGCACTTT
Row:  893 Col: 17 Seq:  16839 : GGGAGGCTGAGGCAGGCGGATCACGAAGTCAGGAGATCAAGACCATCCTG
Row:  893 Col: 24 Seq:  16846 : GGGAGGCTGAGGCAGGCGGATCACGAAGTCAGGAGATCAAGACCATCCTG
Row:  894 Col: 8 Seq:  16880 : GTTAACACGGTGAAACCTCATCTCTACTAAAAATACAGAAAATTAGCCAG
Row:  895 Col: 2 Seq:  16924 : GCGTGGTGACAGGTGCCAGTAGTCCCAGCTACTCATGAGGCTGAGGCAGG
Row:  896 Col: 23 Seq:  16995 : AGAATGGCATGAACCTGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCACGC
Row:  896 Col: 40 Seq:  17012 : AGAATGGCATGAACCTGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCACGC
Row:  896 Col: 48 Seq:  17020 : AGAATGGCATGAACCTGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCACGC
Row:  897 Col: 20 Seq:  17042 : CACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCAAAAAACCCTCTCAAAAAAAAA
Row:  900 Col: 36 Seq:  17208 : GCCACTGCACTCATGTCTTGAAGTGCTTACTGACACGTTTTTTAATACAT
Row:  902 Col: 5 Seq:  17277 : GAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGGGATCT
Row:  902 Col: 13 Seq:  17285 : GAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGGGATCT
Row:  902 Col: 21 Seq:  17293 : GAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGGGATCT
Row:  902 Col: 43 Seq:  17315 : GAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGGGATCT
Row:  903 Col: 1 Seq:  17323 : CGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCA
Row:  903 Col: 18 Seq:  17340 : CGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCA
Row:  903 Col: 25 Seq:  17347 : CGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCA
Row:  903 Col: 33 Seq:  17355 : CGGCTCACTGCAAGCTCCGCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCA
Row:  904 Col: 27 Seq:  17399 : GCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCCGCCACTACGCCCGGCTAAT
Row:  904 Col: 31 Seq:  17403 : GCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCCGCCACTACGCCCGGCTAAT
Row:  904 Col: 39 Seq:  17411 : GCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCCGCCACTACGCCCGGCTAAT
Row:  904 Col: 43 Seq:  17415 : GCCTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCCGCCACTACGCCCGGCTAAT
Row:  905 Col: 22 Seq:  17444 : TTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTTTTAGCTGGGATGGT
Row:  905 Col: 33 Seq:  17455 : TTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCGTTTTAGCTGGGATGGT
Row:  906 Col: 3 Seq:  17475 : CTCGATCTCCTGACCTCGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTG
Row:  906 Col: 17 Seq:  17489 : CTCGATCTCCTGACCTCGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTG
Row:  906 Col: 24 Seq:  17496 : CTCGATCTCCTGACCTCGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTG
Row:  906 Col: 28 Seq:  17500 : CTCGATCTCCTGACCTCGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTG
Row:  906 Col: 33 Seq:  17505 : CTCGATCTCCTGACCTCGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTG
Row:  907 Col: 11 Seq:  17533 : GGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGGCCCGGCCGTTACTTCACTTTTTAAT
Row:  907 Col: 21 Seq:  17543 : GGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGGCCCGGCCGTTACTTCACTTTTTAAT
Row:  907 Col: 23 Seq:  17545 : GGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGGCCCGGCCGTTACTTCACTTTTTAAT
Row:  907 Col: 28 Seq:  17550 : GGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGGCCCGGCCGTTACTTCACTTTTTAAT
Row:  907 Col: 32 Seq:  17554 : GGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGGCCCGGCCGTTACTTCACTTTTTAAT
Row:  913 Col: 49 Seq:  17871 : GAACTTCTTCTTTGCTCCCCTCCCTTCCAAAACTCTCCCACAAATAAGCG
Row:  914 Col: 22 Seq:  17894 : TGCCAGAGGTGTGTCCATTCTCGGTTCTTGGATTTGCTGTGCTCTCAGCT
Row:  920 Col: 44 Seq:  18216 : GGGGTGTGTTGTCTGCAGTTGGAGCCATAAATAATGGCTGCACCGTGAGC
Row:  924 Col: 30 Seq:  18402 : ATGACTGAAATTAGAAAAAAAATGGGCCTCGCTCTCTAACTACTTGCGGC
Row:  924 Col: 47 Seq:  18419 : ATGACTGAAATTAGAAAAAAAATGGGCCTCGCTCTCTAACTACTTGCGGC
Row:  927 Col: 48 Seq:  18570 : TACTTAAGTATGAAAAGGCATCACTACAGTTCTTTTGAACCTTATACCGT
Row:  936 Col: 12 Seq:  18984 : AGCTCTTTGCACGAATGTGGGAGTGGGATGCTTCCATGCTTAGCAAGTGC
Row:  958 Col: 22 Seq:  20094 : AACTTTATGTATATTGCTGACCGTTATTTCTAGTGGCAGAAAAACAAGAA
Row:  960 Col: 7 Seq:  20179 : GTGCTGCGGATCATCAGGCAGCCACTAAAAATGGTCTGATGAGGGTACGA
Row:  960 Col: 48 Seq:  20220 : GTGCTGCGGATCATCAGGCAGCCACTAAAAATGGTCTGATGAGGGTACGA
Row:  962 Col: 36 Seq:  20308 : GTACCTAGCCTGGCCCATGATATTTGATTTAAAGACGATATTCCTCAGGG
Row:  963 Col: 25 Seq:  20347 : AGATATGATGTGCTCTTTTTTTCCCGTTGGATTCCTGAAATTCTCTTTAT
Row:  966 Col: 37 Seq:  20509 : GGATAATTTTGATCCTTTTGAGGTGATTATAGAAGACGTCCTGAATGTAA
Row:  974 Col: 10 Seq:  20882 : GCCACCTTCCGGCCTTCACCTCTCTCAACTCCTTTAGGACTGTACATAAA
Row:  979 Col: 36 Seq:  21158 : AGCATCTTTATTTTGTTCACTGGTGGATCCCAAGCCGCTAGAAGGATGAT
Row:  982 Col: 19 Seq:  21291 : TTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCG
Row:  982 Col: 27 Seq:  21299 : TTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCG
Row:  982 Col: 49 Seq:  21321 : TTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCG
Row:  983 Col: 1 Seq:  21323 : CGATCTTGGCTCACTGCAACTTCCACCTCCGTGGTTCAAGCAATTCCCCT
Row:  983 Col: 30 Seq:  21352 : CGATCTTGGCTCACTGCAACTTCCACCTCCGTGGTTCAAGCAATTCCCCT
Row:  986 Col: 48 Seq:  21520 : TGGCCAGACTTGTCTCCAACTCCTGACCTCAGGCAATCTGCCCACCTCGG
Row:  987 Col: 26 Seq:  21548 : CCCCTCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACAGCGCCAGGCCTATA
Row:  987 Col: 38 Seq:  21560 : CCCCTCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACAGCGCCAGGCCTATA
Row:  991 Col: 24 Seq:  21746 : GGAATGGAAACATGAAAGTACATCGTCTCACAAGCAATAAATTTAGATAT
Row:  993 Col: 39 Seq:  21861 : CTTCTATATTATTTATTTATTGTAATTCCATAGAATTTCGTTTGGAAAGT
Row:  999 Col: 6 Seq:  22128 : TGTTGCGTTAGGTTTTCCTGTTCTGGTTCTGCATCTTTGGCCTGCGTTAG
Row:  999 Col: 45 Seq:  22167 : TGTTGCGTTAGGTTTTCCTGTTCTGGTTCTGCATCTTTGGCCTGCGTTAG
Row: 1001 Col: 35 Seq:  22257 : TGTAAACCTGACCCACATTGAATCTAGACCTTCTCGTTTAAAGAAAGATG
Row: 1002 Col: 30 Seq:  22302 : AGTATGAATTTTTCACCCATTTGGATAAACGTAGCCTGCCTGCTCTGACA
Row: 1004 Col: 5 Seq:  22377 : TTCACGAGATAAGAAGAAAGACACAGGTAAGAATTAGAGGAATTTTGCAA
Row: 1007 Col: 1 Seq:  22523 : CGGAAGCAAAATTAATATATATGTATTGGAAATAATGCCTTGGAAGACTG
Row: 1012 Col: 33 Seq:  22805 : AAATTCAGGGTTATATGTACAGGTTTGTTACACGGGTAAATTGTGTGTCA
Row: 1015 Col: 42 Seq:  22964 : AAGAAAGGAATTCCTAGTCAATAAATACTGCTGGGATAACTCGAAAGCCA
Row: 1023 Col: 14 Seq:  23336 : GTCCCATTATTTACGTACTGAAATGCTACTCATCCTCCGGGGAGGAAAAG
Row: 1023 Col: 38 Seq:  23360 : GTCCCATTATTTACGTACTGAAATGCTACTCATCCTCCGGGGAGGAAAAG
Row: 1031 Col: 24 Seq:  23746 : TTTTATTTTTTTAGACAGAATTTCGTTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCA
Row: 1032 Col: 7 Seq:  23779 : ATGGTGCGATCTCAGCTCACTGCAACCTCTGCCTCCTGGGTTCAGGCAAT
Row: 1034 Col: 1 Seq:  23873 : CGCCTGGCTAATTTTTGTATTTTCCATAGAGACGGGATTTCACCATGTTT
Row: 1034 Col: 33 Seq:  23905 : CGCCTGGCTAATTTTTGTATTTTCCATAGAGACGGGATTTCACCATGTTT
Row: 1035 Col: 22 Seq:  23944 : GTCAAGCTGGTCTCAAACTCTCGACCTCAGGTGAACCACCCGCCTCAGCC
Row: 1035 Col: 41 Seq:  23963 : GTCAAGCTGGTCTCAAACTCTCGACCTCAGGTGAACCACCCGCCTCAGCC
Row: 1039 Col: 41 Seq:  24163 : TCTTGCATTTGTGTGGTATTTTTTTTTAGAACTGATGAGCCGATATTGAT
Row: 1040 Col: 35 Seq:  24207 : ATATTATCACTAATTGAAGTCCATAGTTTATATTCGGGATCATGCTTTGT
Row: 1041 Col: 31 Seq:  24253 : ATTTTACAGTTTTATTGGTTTTGACAAATGCGTAATGTCATGTATCTACC
Row: 1051 Col: 40 Seq:  24762 : TAACTTCTTTAAAAAATTATTTTTTTTCTACTGTAAAATCGAGTTTCTTT
Row: 1054 Col: 5 Seq:  24877 : ACCCCGTAAAACAGGCCACTGAAACATTTTTTAAAAGGTAGCTCCATGGC
Row: 1059 Col: 29 Seq:  25151 : CCAATGACTGCCCTCCCTTGCTTTTTTCCGGCCACCTGCTCTCAACAGGA
Row: 1063 Col: 25 Seq:  25347 : TATATAGTAAACCAGCTGGAGAGCCGGCAGCCTGAACTGGAGGCTCAGAA
Row: 1065 Col: 7 Seq:  25429 : GAAGCACGGCGACCACACTCGGTGTGACTTTGAGCAAATCATTGACCCTT
Row: 1065 Col: 10 Seq:  25432 : GAAGCACGGCGACCACACTCGGTGTGACTTTGAGCAAATCATTGACCCTT
Row: 1065 Col: 20 Seq:  25442 : GAAGCACGGCGACCACACTCGGTGTGACTTTGAGCAAATCATTGACCCTT
Row: 1069 Col: 29 Seq:  25651 : ATTATAAACACTGGCATGAGCACAAGAGCGACCAAAATGCAGCCTGTACA
Row: 1072 Col: 37 Seq:  25809 : TGCCTTAAGGCAAACAGTGGGTTCTGGGGGGTCATGCGCAAGGGTGTGTT
Row: 1073 Col: 17 Seq:  25839 : GAGAGCAGCTCTGTGCCGGGCACAGTGCTAGGAAAGAAAGGGTCAATCTG
Row: 1076 Col: 2 Seq:  25974 : CCGCCTGTTCTCCACTCATGTTTAGCTCTGAGGATCCAGGAAGTAAGAAA
Row: 1077 Col: 49 Seq:  26071 : GTAAAAAAGCTAATGTTTTCCTTTTTTTGAGATGGAGCCTCACTCTGTCG
Row: 1078 Col: 46 Seq:  26118 : CCCAGGCTGGAGTACAGTGGCACAATCTCTGCTCACTGCAACCTCCGCCT
Row: 1079 Col: 3 Seq:  26125 : CTCGGGTTCAAGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCCGAGTAGCTGAGATT
Row: 1079 Col: 36 Seq:  26158 : CTCGGGTTCAAGCCATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCCGAGTAGCTGAGATT
Row: 1080 Col: 18 Seq:  26190 : ACAGGCACATGACACCACGCCCGGCTAATTTTTATATTTTTAGTAGAGAC
Row: 1080 Col: 22 Seq:  26194 : ACAGGCACATGACACCACGCCCGGCTAATTTTTATATTTTTAGTAGAGAC
Row: 1081 Col: 8 Seq:  26230 : GGGGTTTCGCCATGTTGTTCAGGCTGGTCTCACACTCCTGACCTCAGGTG
Row: 1082 Col: 4 Seq:  26276 : ATCCGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAAGTGTGAGCCAC
Row: 1082 Col: 13 Seq:  26285 : ATCCGCCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGAGATTACAAGTGTGAGCCAC
Row: 1083 Col: 7 Seq:  26329 : AGTGCCCGGCCTAAAAAGTTAATGTTTTCACATAGAGGCATCATGTAATA
Row: 1085 Col: 10 Seq:  26432 : GGGGCTTCTCGCTTTCTTGCTCAAAATGTCAAAGTTGTTGATATTTGAAG
Row: 1089 Col: 20 Seq:  26642 : AGCTGATGTTGACATGCCACGACCTGGCATCTGCCAAGAAAGACTCTTTG
Row: 1090 Col: 19 Seq:  26691 : GGTTTCTGTGGTAGTTTCCGTGAAGTGGGGTCTGGGCCAAGAAACAGGTT
Row: 1093 Col: 16 Seq:  26838 : CTTTGATTCTTTCTCCGGACAAAATGCCCTTTTTATTGTGGGGCTCAGAT
Row: 1094 Col: 9 Seq:  26881 : CTCAGAGGCGAGTCTGACAGCAGGTTCAAGTAGGAGATCTGAACCCCTCA
Row: 1096 Col: 47 Seq:  27019 : AGCCATGTGGGTGATAGAAAATAAAAGTTTTTCAGTTTCTTAATTGCGAA
Row: 1097 Col: 42 Seq:  27064 : AGTTCCCCACCCAAAACAGCTTAAGAGAAGGTTAATTACAGCGACATGGT
Row: 1101 Col: 22 Seq:  27244 : AAGAGCATTAATATCTTTCATCGATCAATCTACTAATCCTTTTACCTTTC
Row: 1102 Col: 10 Seq:  27282 : CCTTTGAGTCGACTGCATGACATTACATTTAGTGGGGGCTAGAAAATTCC
Row: 1103 Col: 3 Seq:  27325 : TACGTGGAGAGAGATTGCAGCCAGGAGAAGCAGACAGACACAATGTCTTG
Row: 1108 Col: 28 Seq:  27600 : ATCTATCTATCTGTCTATCTATCTATCCGTCTATCTATCCATCATCTATC
Row: 1117 Col: 28 Seq:  28050 : AAGAGTTAAGAATTTTTAGAGAGAAGCCGCTTAGGGCTGGAAGGGAATCC
Row: 1120 Col: 22 Seq:  28194 : TCTCAGTTCTAAACCTTCTCCCGTGCATTTCACTTTGTGCATTCCATGTG
Row: 1124 Col: 14 Seq:  28386 : TGGGGAGGTCACTCGTTTCAGCAAACTGCCTCACTGAGACAAGCAGACTC
Row: 1130 Col: 34 Seq:  28706 : GATATGCCACACCCAGTGTTTTCCAAATTCTTTCGCATTAGGTTATCTCA
Row: 1133 Col: 41 Seq:  28863 : TGCATGGATTTTCCAGTTCAATTCCTGGGCTGTAGCTGTTCGGCCAAGTT
Row: 1136 Col: 4 Seq:  28976 : TAGCGTGTAGGGCCCATGCAAAAGGTTACAAGTAAACTTACCCTTAAGTC
Row: 1138 Col: 33 Seq:  29105 : AAAACTCCTGAAGTTTGATAAACAAAGGCAACCGTGAAATGCCATTTGGG
Row: 1142 Col: 8 Seq:  29280 : GTATTGTCGTGATGCACTAAGGGCCATGAATTTAGAGTCAAGAGCCAGGA
Row: 1144 Col: 20 Seq:  29392 : ACCCTTCCAGATGGATGACCGCTTCTCCTTCATCTGTGAAATGGAGCAAA
Row: 1148 Col: 48 Seq:  29620 : TGATCTATAACCCCAGCCAATAACAGGTCACTTGTCACCACCAGCTCCGT
Row: 1150 Col: 39 Seq:  29711 : GCCACCACCTCATTGAAGCCAGGCTTACCTAGCAGCCACGGAGACAACTT
Row: 1154 Col: 21 Seq:  29893 : TCCTTCCCTTCTTTCTTCCTCGTTCCTTCCCTACTTCCACCATCCTCTTT
Row: 1157 Col: 10 Seq:  30032 : CATCCTCTTCGACATTTTTGTAGCATTTGATACAAATATCCCCCAGGAAT
Row: 1160 Col: 13 Seq:  30185 : GCACAGAGTCAGCGTTGCCAACTTCCTCTCTCATTCACATCTATCTCCTA
Row: 1161 Col: 24 Seq:  30246 : ATTCAGTTGATCATTTATGCTACCGATATTGATTGAGTGCCCACTCGGTG
Row: 1161 Col: 46 Seq:  30268 : ATTCAGTTGATCATTTATGCTACCGATATTGATTGAGTGCCCACTCGGTG
Row: 1165 Col: 17 Seq:  30439 : AGGCACTGAGCCCAGGCGTGGGGTCAGTTGATGAGAAGAAGGGGAGCAGG
Row: 1172 Col: 29 Seq:  30801 : CCACTCATATCTATTCACTCACTCCCTCCGCTTATTAAGCACAGTTTCAC
Row: 1180 Col: 34 Seq:  31206 : GGGGCTGGAGGCCATTGCCTAAGAGGAGACATCCGGGAGCCTGGGAGGAG
Row: 1183 Col: 18 Seq:  31340 : CTGGGGCTGGTGAACATCGGGTGGAGGGAGGGGCTAAGATTGGACTCAGC
Row: 1186 Col: 22 Seq:  31494 : CCTGAGCCAGCCACCCCTTGGCGTCCCGGCTGAGCAGTTGACCCCGACTT
Row: 1186 Col: 27 Seq:  31499 : CCTGAGCCAGCCACCCCTTGGCGTCCCGGCTGAGCAGTTGACCCCGACTT
Row: 1186 Col: 45 Seq:  31517 : CCTGAGCCAGCCACCCCTTGGCGTCCCGGCTGAGCAGTTGACCCCGACTT
Row: 1187 Col: 14 Seq:  31536 : AATGGGACCACTACGTGGGTGTCCAGGGCCAGCTCTCCAGCGGGCTGCTT
Row: 1187 Col: 41 Seq:  31563 : AATGGGACCACTACGTGGGTGTCCAGGGCCAGCTCTCCAGCGGGCTGCTT
Row: 1188 Col: 43 Seq:  31615 : CCTTTGGAGCCAAATCAATATTTATTAATGATCTGCCCCCACCGGGTGCC
Row: 1189 Col: 3 Seq:  31625 : TCCGCTCCACAGAGGGCCTCTGTTGCCCCAGCCTGCCCAAGTCATTCATT
Row: 1190 Col: 4 Seq:  31676 : AACCGCGGAGCCCAGCCGCCCGCCGGAGAGGCTGTTAAGGGGCTCACAGA
Row: 1190 Col: 6 Seq:  31678 : AACCGCGGAGCCCAGCCGCCCGCCGGAGAGGCTGTTAAGGGGCTCACAGA
Row: 1190 Col: 17 Seq:  31689 : AACCGCGGAGCCCAGCCGCCCGCCGGAGAGGCTGTTAAGGGGCTCACAGA
Row: 1190 Col: 21 Seq:  31693 : AACCGCGGAGCCCAGCCGCCCGCCGGAGAGGCTGTTAAGGGGCTCACAGA
Row: 1190 Col: 24 Seq:  31696 : AACCGCGGAGCCCAGCCGCCCGCCGGAGAGGCTGTTAAGGGGCTCACAGA
Row: 1191 Col: 12 Seq:  31734 : GGCCAGCCCACCGGCCGAGGTATTTGGCAAGGCCATTAATGAGCTAATCT
Row: 1191 Col: 16 Seq:  31738 : GGCCAGCCCACCGGCCGAGGTATTTGGCAAGGCCATTAATGAGCTAATCT
Row: 1192 Col: 18 Seq:  31790 : GATTTAACTTTTCAAAACGGAGGCCTGGGTCGCTGGGGTCAGTCTCTATT
Row: 1192 Col: 31 Seq:  31803 : GATTTAACTTTTCAAAACGGAGGCCTGGGTCGCTGGGGTCAGTCTCTATT
Row: 1193 Col: 21 Seq:  31843 : TCCAGCTTTGTGAGAGAGACCGGGTAGGGGGAAGGGACCTGCAGCCTTCA
Row: 1196 Col: 39 Seq:  32011 : GGATCTTCTTCAAGCACCTTTAGAGCCTTAGTTTGTCACGCTTCCTTTCC
Row: 1199 Col: 1 Seq:  32123 : CGGCTGCAAAATTGTTCTTTCGGCTCAGCTAGCTCAGTGATCTTGAGCAA
Row: 1199 Col: 21 Seq:  32143 : CGGCTGCAAAATTGTTCTTTCGGCTCAGCTAGCTCAGTGATCTTGAGCAA
Row: 1201 Col: 23 Seq:  32245 : TCTACCACCTGGGACTGTTTTGCGAATTAAAGGAGATGATGAAAGTAAAG
Row: 1202 Col: 31 Seq:  32303 : CACTTAGCACAGTATCTGGTGCATAATAAGCGCTCAAGAAAATGTAACTT
Row: 1208 Col: 26 Seq:  32598 : CATTTCACAGATGCAAAGCCAGAGACGCAGGAATTAAGTAGTTTGCTCAG
Row: 1211 Col: 16 Seq:  32738 : ACATGTGTCAAGGCTCGGCACTGAGTTTGTCTGGGGTCCTCTGTGGTCTC
Row: 1213 Col: 16 Seq:  32838 : AGCCACATCAGGGATCGACCCCCAGTCCCCAACACCCAGCACCCAGGTGC
Row: 1220 Col: 41 Seq:  33213 : CATGAGTTCATTTTAATCCTCCCATCAACCCTCTGAAGGACGTACTATTA
Row: 1225 Col: 28 Seq:  33450 : TGGACTCAGGTGAGCACCCTGCAGCCTCGCAGTGCTACCTCGGGGTCCCT
Row: 1225 Col: 41 Seq:  33463 : TGGACTCAGGTGAGCACCCTGCAGCCTCGCAGTGCTACCTCGGGGTCCCT
Row: 1226 Col: 12 Seq:  33484 : CACAGCCTCTGCGACAAGGTGCAGAGCTCAGAGGTCTGGGATGTGGTGAG
Row: 1228 Col: 37 Seq:  33609 : TGGCAACTTTCTCAAGTTCTTCAAATTTTTTGTTTTCGTTTTGTTTTATT
Row: 1229 Col: 47 Seq:  33669 : TTGTCTTGTTTCTCCTACCAAGAGGGCTGAATGAAGCCAGGTGGCCCGAT
Row: 1231 Col: 20 Seq:  33742 : TGGTTCTGCTGCCCTCTGGCGTTCGCTGAGCGCCAGCCAGCCTGCACAGC
Row: 1231 Col: 24 Seq:  33746 : TGGTTCTGCTGCCCTCTGGCGTTCGCTGAGCGCCAGCCAGCCTGCACAGC
Row: 1231 Col: 31 Seq:  33753 : TGGTTCTGCTGCCCTCTGGCGTTCGCTGAGCGCCAGCCAGCCTGCACAGC
Row: 1236 Col: 49 Seq:  34021 : CAGAGGATCCCACAGGTCTCTGAATATGAAACTCAAAAGGGTTTGCTGCG
Row: 1237 Col: 2 Seq:  34024 : CCGATAAATCTAATACCCACATGTTACAGAAACTAAAGCCCAAGATTAGA
Row: 1242 Col: 16 Seq:  34288 : ATTCATCCAATAATACGGAAAGAGCATTTTAATTCATTTTGTGAATAAGG
Row: 1243 Col: 43 Seq:  34365 : AAACTAAGGCTCCAGGAGATAAGACACTTGCCAGTTACACAACGAAATAA
Row: 1247 Col: 20 Seq:  34542 : TATATAGTATGTGTGTATACGTGTATGTGTATATATACATACACACATAT
Row: 1249 Col: 12 Seq:  34634 : TCCATAAATCACGCATATTAACTCATTTAACATCATGTTGTTCTTATAAA
Row: 1257 Col: 10 Seq:  35032 : GCAAGGATGCGGAGAAGAGAGAACCCTTGTACTCTGCTGGTGGGGATGTC
Row: 1262 Col: 22 Seq:  35294 : GGTGGATGAATGAAGAAAATGCGATACCCTCCTGACACACACACAATGGA
Row: 1270 Col: 6 Seq:  35678 : ATACCCGCACAGGAAAAATGACTACATGAGATGATGAATATGTTCATTAA
Row: 1274 Col: 30 Seq:  35902 : GAGGTGGGCAGATCATGAGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAACAT
Row: 1275 Col: 3 Seq:  35925 : GGCGAAATCCTGTCTCTACTAAAAGTACAAAAATTAGCCGAGTGTGGTGG
Row: 1275 Col: 39 Seq:  35961 : GGCGAAATCCTGTCTCTACTAAAAGTACAAAAATTAGCCGAGTGTGGTGG
Row: 1276 Col: 3 Seq:  35975 : CACGCACCTGTATTCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAAAATTGCT
Row: 1277 Col: 7 Seq:  36029 : TGAACCCGGGAGGCGTAGGTTGCAGTGAGCCGAGACAACAACACTGCACT
Row: 1277 Col: 14 Seq:  36036 : TGAACCCGGGAGGCGTAGGTTGCAGTGAGCCGAGACAACAACACTGCACT
Row: 1277 Col: 31 Seq:  36053 : TGAACCCGGGAGGCGTAGGTTGCAGTGAGCCGAGACAACAACACTGCACT
Row: 1284 Col: 12 Seq:  36384 : ATTGCTTATCTCGTGTTGTCCCTGCCAGAATGTAAGCACCACTAGGATGG
Row: 1285 Col: 42 Seq:  36464 : TGACTCCCTTGTATGCACCCCACAATGCTTTGTGCTTGGTACGCAGGAGG
Row: 1288 Col: 29 Seq:  36601 : GGGCAGCAGTTACTGCCAGAATTATGAACGATTCCCAGGCAAAAGAGAGA
Row: 1289 Col: 29 Seq:  36651 : TGATGAATGAGTGGAGGCAGGCTACCTCCGCAGTGTGGGGATGAGATTAT
Row: 1294 Col: 24 Seq:  36896 : GACAACAGAGGTTCAGTGTACAACGCAAATGCTGGACCCACTGAGGAAGG
Row: 1295 Col: 31 Seq:  36953 : AGAGCTTGGGGAGGAGTGTAGGTGACAAGGCGGGAAGCCACGTTCCTCAC
Row: 1295 Col: 41 Seq:  36963 : AGAGCTTGGGGAGGAGTGTAGGTGACAAGGCGGGAAGCCACGTTCCTCAC
Row: 1296 Col: 31 Seq:  37003 : CAAATGAACAGAGCATGGTATTGAGTCATCCGAGACTCCAAAGTTTCAGC
Row: 1298 Col: 18 Seq:  37090 : TTTCTTCATCTGTAAAACGGGATAATAATAATACCTACCTCAAAGGACTG
Row: 1300 Col: 16 Seq:  37188 : AACACACAGCAAGTACGACAGAAGTGTTACCTGGAGTGATGGCTGCAGCA
Row: 1304 Col: 6 Seq:  37378 : ATTGACGATCAAGACCAGAGGCCAGAGAGTCAGCTGGACCTGCATTTGAA
Row: 1306 Col: 21 Seq:  37493 : TCTCTGTACCTCAGTGTCCTCGTCTTTAAAATGGGAACATTAATAGTACC
Row: 1310 Col: 44 Seq:  37716 : TGGAATGCAGCTGCTGCTCCTCCTGAGGCTCCTGTTTAGATCACGGAGGG
Row: 1312 Col: 48 Seq:  37820 : TCTAAGCAGGTCAGAATCATGAATCATGGGTGTCAGATTGAAAGTCACGT
Row: 1313 Col: 14 Seq:  37836 : TTTATGTACCAGACGCTGAGCGGCGCCCTTTGCTTGTTTCTCATCACTGC
Row: 1313 Col: 21 Seq:  37843 : TTTATGTACCAGACGCTGAGCGGCGCCCTTTGCTTGTTTCTCATCACTGC
Row: 1313 Col: 24 Seq:  37846 : TTTATGTACCAGACGCTGAGCGGCGCCCTTTGCTTGTTTCTCATCACTGC
Row: 1315 Col: 15 Seq:  37937 : AGAAGTGCCTGGCACGTAGGAAGGCTTCAAAAACACGTTTGCTGTTCTTC
Row: 1315 Col: 36 Seq:  37958 : AGAAGTGCCTGGCACGTAGGAAGGCTTCAAAAACACGTTTGCTGTTCTTC
Row: 1316 Col: 40 Seq:  38012 : CTATAGTTGTGTATCCCAGTTGTTTATTCCTCCTCCTCCCGGAGGAGGAA
Row: 1317 Col: 37 Seq:  38059 : CTGAGACACAGAGAGGATAAGTAGGCAGATGGAACCCGGATTCTAAGCCA
Row: 1318 Col: 4 Seq:  38076 : GACCGCATGCTGATTGGAAGTTCAGCATCTTCCCCTCGACCTCATTTCAG
Row: 1318 Col: 37 Seq:  38109 : GACCGCATGCTGATTGGAAGTTCAGCATCTTCCCCTCGACCTCATTTCAG
Row: 1319 Col: 44 Seq:  38166 : GGGAAGTTCTGGAAGCCTTGCACTCACTTCAGGGTTCCCACCACGTCTAT
Row: 1321 Col: 47 Seq:  38269 : GATCTCAAATCAGCTATTTAAGCTTTTAGAGCCCCAGTTTCTTACCCGCG
Row: 1321 Col: 49 Seq:  38271 : GATCTCAAATCAGCTATTTAAGCTTTTAGAGCCCCAGTTTCTTACCCGCG
Row: 1322 Col: 38 Seq:  38310 : CAAGAGGGGTTATCATGCCTTCCTTATTTTGAAGGTACGTCAGAAATAGC
Row: 1327 Col: 10 Seq:  38532 : CTTTATGCCCGGTACAACAAAGTACCCATGGTTTCTGCCCTCATGAAACT
Row: 1328 Col: 3 Seq:  38575 : TACGGTCCAAAATGCCCTTGTCTCTGTTCATTCCTGGGAAAATTTCACCT
Row: 1329 Col: 37 Seq:  38659 : GCAATGTATCTTGTTTCCTGTAACCCACAGGGCTGTCGGTGCTGCCACCT
Row: 1333 Col: 22 Seq:  38844 : CTGTTCACTCTGCTTCAACAACGGCTTTCTAACTGGCTTTGCGATCGAAA
Row: 1333 Col: 42 Seq:  38864 : CTGTTCACTCTGCTTCAACAACGGCTTTCTAACTGGCTTTGCGATCGAAA
Row: 1333 Col: 46 Seq:  38868 : CTGTTCACTCTGCTTCAACAACGGCTTTCTAACTGGCTTTGCGATCGAAA
Row: 1336 Col: 43 Seq:  39015 : TTTATATTTTGGGCCTATATGTAATATTCTGCTGCTAATGGCCGGACGCA
Row: 1336 Col: 47 Seq:  39019 : TTTATATTTTGGGCCTATATGTAATATTCTGCTGCTAATGGCCGGACGCA
Row: 1339 Col: 39 Seq:  39161 : CCTCTACCTAAACTACAAAAATTGGGCAGGCATGATGGCGTGCACCTGTA
Row: 1340 Col: 13 Seq:  39185 : ATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAGTCACTTGAACCCAGGAG
Row: 1343 Col: 9 Seq:  39331 : TACCATGACGGGTGGGAGGGAGATGAGTTTTGAGATAATTCAGAGAACAT
Row: 1344 Col: 41 Seq:  39413 : CTCCAGGAAAGAGAATGTATTTGGGAATGGGTTTTAAAACCGGTTTCTAA
Row: 1345 Col: 25 Seq:  39447 : GGAAAATGGAGTTTAACTTTTGAACGATAGTAATTTGGGGGTTATCTGGA
Row: 1347 Col: 42 Seq:  39564 : AGCAAGGCCTTTGGCCATGTTCTGCCAATCTGTACTCAGGACGTTGCCTT
Row: 1349 Col: 30 Seq:  39652 : ATTTGCCAATCAGATTCTCAGCTATGGAGCGGAACTGGATGCTGACCACC
Row: 1350 Col: 17 Seq:  39689 : CTGTGAGTCCATGGCCCGTAGGATGAGATTTTTTCAGTGCCTCTCCTCCA
Row: 1352 Col: 37 Seq:  39809 : CTTGTTCAACAAACACTTATTGTGTTCCTATTTACACGAGGGCTGGGAAA
Row: 1357 Col: 33 Seq:  40055 : GTACTAACAACTCTGCCAACTGCAGGGGGCAGCGGGGAGTGGCGACGTTG
Row: 1357 Col: 43 Seq:  40065 : GTACTAACAACTCTGCCAACTGCAGGGGGCAGCGGGGAGTGGCGACGTTG
Row: 1357 Col: 46 Seq:  40068 : GTACTAACAACTCTGCCAACTGCAGGGGGCAGCGGGGAGTGGCGACGTTG
Row: 1358 Col: 32 Seq:  40104 : AAACTGAATCTTAAAAACTGAGTAGGAGATGCGGGTCAGATAAGGAACGG
Row: 1358 Col: 48 Seq:  40120 : AAACTGAATCTTAAAAACTGAGTAGGAGATGCGGGTCAGATAAGGAACGG
Row: 1359 Col: 39 Seq:  40161 : AGAGGGCTTATGGCTGAAAGAACAGTGTATGAGAATACCGAGAGTCTTGG
Row: 1362 Col: 22 Seq:  40294 : AATGGACCAGAAAGAGGAACACGGACTGGGCCTGTGTCTTGCAGCCATGG
Row: 1363 Col: 35 Seq:  40357 : GGGCAGGTCCTTTAATGGTTTTTGAGTAGAGGGCCGGGGTGGGGGATATT
Row: 1364 Col: 5 Seq:  40377 : TCATCGTTCCCTCTACTCTGGGGCAGAGGGTCTGGGGAGGAACAGCCCAG
Row: 1365 Col: 5 Seq:  40427 : GCTGCGGTGGCTCAGGGCCAGGTCTCACAGCCTCCATCGGTGGGAAGGGC
Row: 1365 Col: 38 Seq:  40460 : GCTGCGGTGGCTCAGGGCCAGGTCTCACAGCCTCCATCGGTGGGAAGGGC
Row: 1366 Col: 4 Seq:  40476 : CACCGTCCTGTTGCCTGCCCTTTATTCTCTGCCAGGCAAATGACTCCTTC
Row: 1367 Col: 30 Seq:  40552 : ATCTTTAAATGACTTGCAGCCATTTACATCGGTGAAGGTTGAGCAGAACG
Row: 1367 Col: 49 Seq:  40571 : ATCTTTAAATGACTTGCAGCCATTTACATCGGTGAAGGTTGAGCAGAACG
Row: 1369 Col: 31 Seq:  40653 : TGTGGGTCTTTATAATCAGCAAAGAATGTTCGCAAAGGCGCTTTTCAGGA
Row: 1369 Col: 39 Seq:  40661 : TGTGGGTCTTTATAATCAGCAAAGAATGTTCGCAAAGGCGCTTTTCAGGA
Row: 1370 Col: 41 Seq:  40713 : GGCAAAGCAGATGCTTCCATCTTACAGAACTAGTGAGGCCCGAGGAGCCT
Row: 1371 Col: 19 Seq:  40741 : GATGACTTTTCTAAGGCCCGGTGCTAAACTGTGAGTCCTGAGAGCTCATG
Row: 1380 Col: 4 Seq:  41176 : TCTCGCTCTTCTGTCTATATATATATGTATATATATATATGGTGTATATA
Row: 1382 Col: 26 Seq:  41298 : TTACTAACCAGCACCCAATTGCAAACGTGTAGGAAGTTTGAGTCTCACCT
Row: 1383 Col: 12 Seq:  41334 : ATGTATTTTCACGTGAACTTCCAATGGCTGCCTTGAATATTAGTTGTGAA
Row: 1385 Col: 33 Seq:  41455 : CTAGTGTATATTACTTAAATACTCTCTCTCCCCGAAAAGTAAAGGTAAAT
Row: 1387 Col: 15 Seq:  41537 : CAGGAGCCCTGGGGCGCCAAGGTTGCTCCAGGTGGGATTCTGCTCTGTGT
Row: 1388 Col: 4 Seq:  41576 : ACCCGTTCAACAGATCTCTGTCTGGGGCCTCTTAGCCATCAACTCTGTCA
Row: 1390 Col: 32 Seq:  41704 : CTGACCCATCCAAGGGGTCTGCCCAGCAGGGCGTTATTCTCCTCTTACCA
Row: 1391 Col: 25 Seq:  41747 : AACTCCTGTCTTCCTGCCCCAAACCGGCATTCTTCCCATTCGTTTCACTC
Row: 1391 Col: 41 Seq:  41763 : AACTCCTGTCTTCCTGCCCCAAACCGGCATTCTTCCCATTCGTTTCACTC
Row: 1396 Col: 14 Seq:  41986 : AGTTCCCTGAAGACGAGGCGCCAGGCTCTCTCTGTTCCTTTCATTTCTCA
Row: 1396 Col: 19 Seq:  41991 : AGTTCCCTGAAGACGAGGCGCCAGGCTCTCTCTGTTCCTTTCATTTCTCA
Row: 1397 Col: 15 Seq:  42037 : TCAGATCCCAGGGACGTGGGCCAAGGACAAAACAAACCCTCCAGCGTGCT
Row: 1397 Col: 45 Seq:  42067 : TCAGATCCCAGGGACGTGGGCCAAGGACAAAACAAACCCTCCAGCGTGCT
Row: 1398 Col: 14 Seq:  42086 : TTCCCAGAGACCCCGGGGCCCACAGGCCTGGCCTCAGTGTGTGAGTGCAA
Row: 1399 Col: 33 Seq:  42155 : ACAGACACCAGCACAAGGAGTGGTGCAGTCAGCGGGTGTTCTTCTCGAAA
Row: 1399 Col: 46 Seq:  42168 : ACAGACACCAGCACAAGGAGTGGTGCAGTCAGCGGGTGTTCTTCTCGAAA
Row: 1400 Col: 23 Seq:  42195 : GGACCCTCTGTTCTCTCTGTCCCGTTGCATCCTGTGTGATCTCTTTGTCC
Row: 1401 Col: 8 Seq:  42230 : CTGAACCCGGCCCTTGGCAGTATGCATGGATGTGTGACCCAATATCTCTC
Row: 1408 Col: 31 Seq:  42603 : TTCCTTTTTTAATTTGAATATTATCACCACCGTATGAGGGCTGTACATCT
Row: 1409 Col: 35 Seq:  42657 : CATTTTCAGATAAGAAATCTCAGAGGGAGAGGGCCGTGTAACATCATCTG
Row: 1420 Col: 28 Seq:  43200 : CAAGTGAAAGGGCCATATGCATGTTTCCGAAACTGTAGTTTATGAAAAAT
Row: 1423 Col: 42 Seq:  43364 : AAACCCAGTCAATGCAATGTTTCCTAAAACTTACTTACCCACGGAACTCT
Row: 1424 Col: 33 Seq:  43405 : TTTTAATGAAATACCTAGCAACATTATCTTATCGTGAGTGGTAGTTTTCC
Row: 1429 Col: 21 Seq:  43643 : AGCAAAAACCCCCAGATCTCCGTGGCCAACCCAATAAAAGTTCACTTCCA
Row: 1434 Col: 16 Seq:  43888 : AGTAGAGCTCAGTCACGTGCCCACTACTAACTGCAAAGAAGATGGGGGAA
Row: 1435 Col: 14 Seq:  43936 : AATAGTTTAGCAACGTTCTCTGAACAAAGGAGAGAGGACAGATCTTGGGG
Row: 1443 Col: 28 Seq:  44350 : TTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGGTTTCGTCATGTTGGCCAAGCTGGTCT
Row: 1444 Col: 24 Seq:  44396 : CAAACTCCTGATCTCAGGTGATCCGCTCGCCTCAGCCTCCCAAAATGCTG
Row: 1444 Col: 28 Seq:  44400 : CAAACTCCTGATCTCAGGTGATCCGCTCGCCTCAGCCTCCCAAAATGCTG
Row: 1453 Col: 5 Seq:  44827 : GAGACGAAAGTACACGTGGTCATCGGAAAATAGAAAGCCAGAATAAGGTC
Row: 1453 Col: 15 Seq:  44837 : GAGACGAAAGTACACGTGGTCATCGGAAAATAGAAAGCCAGAATAAGGTC
Row: 1453 Col: 24 Seq:  44846 : GAGACGAAAGTACACGTGGTCATCGGAAAATAGAAAGCCAGAATAAGGTC
Row: 1463 Col: 2 Seq:  45324 : CCGAGTAGCTGGGATTACAGGCATGCGCCACCACGCCTGACTAATTTTGT
Row: 1463 Col: 26 Seq:  45348 : CCGAGTAGCTGGGATTACAGGCATGCGCCACCACGCCTGACTAATTTTGT
Row: 1463 Col: 34 Seq:  45356 : CCGAGTAGCTGGGATTACAGGCATGCGCCACCACGCCTGACTAATTTTGT
Row: 1465 Col: 14 Seq:  45436 : TCCTGACCTCAGGCGATCTGCCCACCTTGGACTCCCAAAGTGCTGGGATT
Row: 1470 Col: 46 Seq:  45718 : AATCCAGGAAGACAGAAAGAACAGATAGTGACTTATTGGTCTAAACGAGT
Row: 1471 Col: 33 Seq:  45755 : GGGGAAGAGGGTCCCACTCAGAGGGTAGAACACGTGTGAAGGCCTTGATG
Row: 1478 Col: 9 Seq:  46081 : GTGGTGGTCGAATGCAGGTGCAGCAGTGAGAATGAAGTAGGAAGGACAGA
Row: 1482 Col: 26 Seq:  46298 : GGTGAGCAAAGGGATTGGGCATGGTCGGTGCTCCCCTAGTCTACTGTTTG
Row: 1490 Col: 6 Seq:  46678 : GCTGCCGACATTACCTGACTTAAACTGTACAACACTGTGAAGCAGGTAGG
Row: 1497 Col: 43 Seq:  47065 : GACTTCAGTTGATGTCATGACTTGCATCCTGTAGAACTCTCTCGACTTTC
Row: 1498 Col: 4 Seq:  47076 : TCCCGTCTTCTATCCCCTCCCCTCCCCCTCACCACTCCTTCACCAACAAT
Row: 1502 Col: 42 Seq:  47314 : ATCACCAACTGTGATTTGATTCAGAATGTACTCCACATGGACGGCTACAG
Row: 1503 Col: 13 Seq:  47335 : AGGCCCTGTGGTCGTCTGGTAGCCCAAGGAATGCAAGGCCAGATCCCCAA
Row: 1504 Col: 10 Seq:  47382 : GAGGCTGGGCGTCAGGCCACAGAGCTCTCTGACCACTGGTAACTGAGAAA
Row: 1509 Col: 34 Seq:  47656 : TACTATTTTCTTTTTTTTATTCTAAAATAAACCCGTTCTCACATTAGAAA
Row: 1516 Col: 40 Seq:  48012 : ATCTCATTCCTAGAAGCAGCATGATGAAGTGGAAATCCACGGATTGAAGG
Row: 1526 Col: 46 Seq:  48518 : TTTAACCACATCATCTCAAACCAACTTACCTTCACCCAGTAGAAACGAGG
Row: 1528 Col: 4 Seq:  48576 : TAACGATTAAAAACCATTCAGTGCTCTAGGGAAAGGAAGAGTTATACTTT
Row: 1529 Col: 9 Seq:  48631 : GCAATAACCGTGTCATAAAATCTTTTCTAAACAGAGTAATCACATTATTT
Row: 1532 Col: 2 Seq:  48774 : CCGGAAATAAACTAATTAACTCCTATCTTCCCTCCCTTCCTTTCTTCCAA
Row: 1533 Col: 41 Seq:  48863 : CAAGTGTCTGTAGTTTTTTCCTGTGTGCCAGAATCAATGCCGCAGATTCT
Row: 1549 Col: 31 Seq:  49653 : AAGGCTTGGAAGAACCACAGCAGAGTTCTACGGAAATGATATCAGTCTCT
Row: 1552 Col: 14 Seq:  49786 : GCCTCCTTTCACTCGGAAATGTGCTGCTTACAAATCACTGGGAAAAGGCT
Row: 1555 Col: 34 Seq:  49956 : AATTACTGATGGTGATCCAAATCCCAGCCTCACCGTCACTATGGATCCAC
Row: 1556 Col: 23 Seq:  49995 : TTCTCTGAACCACCATTTATTCCGGAAAGAACAGGATAATCATACTCATC
Row: 1557 Col: 6 Seq:  50028 : GAACTCGCAAGTTTGTTGTGAGAATTATATGTAAAATCAGTTCCTAGTAC
Row: 1559 Col: 27 Seq:  50149 : GCAAGAGCAATAAGCATGTGCCTGCTCGTCTATCAAGAAATTAAAAGGTA
Row: 1564 Col: 38 Seq:  50410 : GTCACTCACAGTATCTGGTAGGAGAGCTAAGTTTAACCGAGACTTTAGTT
Row: 1567 Col: 49 Seq:  50571 : AAAAATCAGGTGTCTCTTTTCTCCTAGGGTTTTAAAGATCCTGTGTACCG
Row: 1568 Col: 8 Seq:  50580 : TGCAAGACGGAAGCAGTTTGCTGACATTGCCTACAACTACCGCCAGTAAG
Row: 1568 Col: 41 Seq:  50613 : TGCAAGACGGAAGCAGTTTGCTGACATTGCCTACAACTACCGCCAGTAAG
Row: 1571 Col: 36 Seq:  50758 : CCTGCCTTCTGTGTGTGCATGTGTTCATGTGCATGCGTGTATGTGTGTGT
Row: 1573 Col: 31 Seq:  50853 : CTGCTAGACAAAACAAAATTACCCACTGTGCGGGGGCCCTGCTCTCTCCC
Row: 1574 Col: 20 Seq:  50892 : AAGCTTTGTTGTCTAATTACGCAGTGGTGTCTGCAGTAATTAGAAAAGGC
Row: 1575 Col: 3 Seq:  50925 : CTCGGTCCTGAATAAAACAGCCTCCGGTCTTCTCTACATTAAACAGGGAA
Row: 1575 Col: 25 Seq:  50947 : CTCGGTCCTGAATAAAACAGCCTCCGGTCTTCTCTACATTAAACAGGGAA
Row: 1585 Col: 37 Seq:  51459 : CTGAATACAAAGTTACTTTCAACATGGAAAAACCTCCGGAAAAAGAGAGA
Row: 1596 Col: 45 Seq:  52017 : AAAGTACATTCACTTACTTCTGGGTTGCTGGGATTTGGGGAGAGCGGAGA
Row: 1599 Col: 45 Seq:  52167 : TGGTTACTGAAAATCATCTATAGATAGCTGGACTCTCAGAAGTACGTTAA
Row: 1601 Col: 14 Seq:  52236 : CTAACTGATGTGCCGAAGGTCATGTAGCTAGTAAAGGGCTCGCCTTTTTA
Row: 1601 Col: 41 Seq:  52263 : CTAACTGATGTGCCGAAGGTCATGTAGCTAGTAAAGGGCTCGCCTTTTTA
Row: 1603 Col: 4 Seq:  52326 : TTTCGGTGCTCTTTTTACCATGTCTTTCTTCTTCAAAATAGTCTCTTACT
Row: 1605 Col: 8 Seq:  52430 : TATTTTGCGAATTTGCCTACTTGCTTAAGTGTATTTGTGACCCCAAAATC
Row: 1609 Col: 47 Seq:  52669 : TTTACATGGTCTGTTTAGTGTCACATTTTTAACATTTTTGTGCTTTCGTT
Row: 1613 Col: 14 Seq:  52836 : AAAGGGGATACTGCGGTCACTGCTTTAGACTTCAGGGGCTGGTGCGAATC
Row: 1613 Col: 45 Seq:  52867 : AAAGGGGATACTGCGGTCACTGCTTTAGACTTCAGGGGCTGGTGCGAATC
Row: 1615 Col: 30 Seq:  52952 : GCTAAATGGAAGACTCCAGAGTGAAGCACCGAGGCCTCATCTCCTCAGGT
Row: 1618 Col: 23 Seq:  53095 : TATAGCATTTGTCATCATCTAACGGAGTTGTGTTGGCTTTCTGTCTGCCT
Row: 1623 Col: 46 Seq:  53368 : GGAGTGGAAGTTGGGCTTTTAAGTTTTATCTAGGAATAGATAAAACGGAT
Row: 1625 Col: 35 Seq:  53457 : GCTCTACTGGATACTATAAATGAAGAGTTTAAGGCGGGTAGTTTAGGCTC
Row: 1628 Col: 27 Seq:  53599 : GGGAATCTAGCACCTCTAGGCTGATACGCCAACTCAATTAGAGGTCCTGT
Row: 1638 Col: 13 Seq:  54085 : ATGTTTAGCCCACGTAGCAGCTGCACAGATTGAGGCTCAGAGAGGTTTAC
Row: 1641 Col: 4 Seq:  54226 : TCTCGATAATGGCGCGTTCTTGGGCAAGAGCTTACCTGATTTTTTTTTTT
Row: 1641 Col: 13 Seq:  54235 : TCTCGATAATGGCGCGTTCTTGGGCAAGAGCTTACCTGATTTTTTTTTTT
Row: 1641 Col: 15 Seq:  54237 : TCTCGATAATGGCGCGTTCTTGGGCAAGAGCTTACCTGATTTTTTTTTTT
Row: 1643 Col: 48 Seq:  54370 : AATAATACTTAAGCAAAATGCTATCTTTTTGCCTAATCCCTGTCACTCGT
Row: 1648 Col: 31 Seq:  54603 : TTATTTGGTTTACATCTGTTTGTGCTGTTCCGAACACAGTTCATTCCCAG
Row: 1658 Col: 19 Seq:  55091 : ATTCCATGTCTGTGCTATCGTGAATAGTGCTGCAGTGAACATATGCGTGT
Row: 1658 Col: 46 Seq:  55118 : ATTCCATGTCTGTGCTATCGTGAATAGTGCTGCAGTGAACATATGCGTGT
Row: 1662 Col: 13 Seq:  55285 : ACATGTGCACAACGTGCAGGTTTGTTACATATGTATACATGTGCCATGTT
Row: 1664 Col: 29 Seq:  55401 : CCCCCTTCCCCCAACCCCACAACAGGCCCGTGTGTGATGTTCCCCTTCCT
Row: 1666 Col: 23 Seq:  55495 : AGTGTTTGGTTTTCTGTCCCTGCGATAGTTTGCTGAGAATGATGGTTTCC
Row: 1674 Col: 40 Seq:  55912 : TCCTCTCCAGCACCTGTTGTTTCCTGACTTTTTAATGATCGCCATTCTAA
Row: 1681 Col: 27 Seq:  56249 : TTTAATTATATCCCATTTGTCAATTTCGGCTTTTGTTGCCATTGCTTTTG
Row: 1685 Col: 18 Seq:  56440 : AGTTTCAGCTTTCTACACGTGGCTAGCCAATTTTCCCAGCACCATTTATT
Row: 1690 Col: 33 Seq:  56705 : TGTTCTTTTGGCTTAGGATTGTCTTGGCAATGCGGGCTATTTTTTGGTTC
Row: 1693 Col: 10 Seq:  56832 : CCATTTTCACGACATTGATTCTTCCTGTCCATGAGCATGGAATGTTCTTC
Row: 1700 Col: 43 Seq:  57215 : CAAACAGGGACAATTTGATTTCCTCTTTTCCTAATTGAATACCGTTTATT
Row: 1701 Col: 14 Seq:  57236 : TCTTTCTGCTGCCCGATTGCCCTGACCAGAACTTCCAACACTATGTTGAA
Row: 1708 Col: 23 Seq:  57595 : CCAGGGATGAAGCCCACTTGATCGTGGTGGATAAGCTTTTTGATGTGCTG
Row: 1709 Col: 8 Seq:  57630 : CTGGATTCGGTTTGCCAGTATTTTATTGAGGATTTTTGCATTGATGTTCA
Row: 1713 Col: 21 Seq:  57843 : CTTGTACCTCTGGTAGAATTCGGCTATGAATCCATCTGGTCCTGTACTTT
Row: 1717 Col: 48 Seq:  58070 : AGAGGTGTTTATAGTATTCTTGATGGTAGTTTGTATTTCTGTGGGATCGG
Row: 1719 Col: 44 Seq:  58166 : CTTTTCTTCTTTATTAGTCTTGCTAGCAGTCTATCAATTTTGTCGATCTT
Row: 1725 Col: 40 Seq:  58462 : CTGGTATGTTGTGTCTTTGTTCTCATTGGTTTCAAAGAACGTCTTTATCT
Row: 1726 Col: 13 Seq:  58485 : CTGCCTTCATTTCGTTATGTACCCAGGAGTCATTCAGGAGCAGGTTCTTC
Row: 1731 Col: 28 Seq:  58750 : GAGAGTTCTGTAGATGTCTGTTAGGTCCGCTTGGTGCAGAGCTGAGTTCA
Row: 1733 Col: 18 Seq:  58840 : GACAGTGGGGTGTTAAACGCTCTCATTACTATTGTGTGGGAGTCTAAGTC
Row: 1734 Col: 18 Seq:  58890 : TCTTTGTAGGTCTCTAACGACTTGCTTTATGAATCTGGGTGCTCCTGTAT
Row: 1739 Col: 12 Seq:  59134 : GTGTCTCTGCACGTGAGATGGGTCTCCTGAATACAGCACACTGATACGTC
Row: 1739 Col: 47 Seq:  59169 : GTGTCTCTGCACGTGAGATGGGTCTCCTGAATACAGCACACTGATACGTC
Row: 1742 Col: 29 Seq:  59301 : CATTATGATGTTAGCTGGTTATTTTGCTCGTTAGTTGATGCAGTTTCTTC
Row: 1743 Col: 2 Seq:  59324 : CCGGAATCAATGGTCTTTACAATTTGGCATGTTTTTGCAGTGGCTGGTAC
Row: 1748 Col: 22 Seq:  59594 : TCTGGCTGGTAGAGTTTCTGCCGAGAGATCAGCTGTTAGTCTGATGGGCT
Row: 1750 Col: 21 Seq:  59693 : TTCCTTCATTTCAACTTTGGCGAATCTGACAATTATGTGTCTTGGAGTTG
Row: 1751 Col: 8 Seq:  59730 : CTCTTCTCGAGGAGTATCTTTGTGGCATTCTCTGTATTTCCTGAATTTGA
Row: 1753 Col: 33 Seq:  59855 : CAGAGTGTTTTCCAACTTGGTTCCATTCTCCCCGTCACTTTCAGGTACAC
Row: 1754 Col: 1 Seq:  59873 : CGATCAGATGTAGATTTGGTCTTTTCACATAGTACCATATTTCTTGGAGG
Row: 1757 Col: 28 Seq:  60050 : CAGCTACTGAAGCTTGTGCATTTGTCACGTAGTTCTCGTGCCATGGTTTT
Row: 1757 Col: 37 Seq:  60059 : CAGCTACTGAAGCTTGTGCATTTGTCACGTAGTTCTCGTGCCATGGTTTT
Row: 1760 Col: 1 Seq:  60173 : CGAACTTCCTCCTTTAGCTCAGAGAAGTTTTATCGTCTGAAGCCTTCTTC
Row: 1760 Col: 34 Seq:  60206 : CGAACTTCCTCCTTTAGCTCAGAGAAGTTTTATCGTCTGAAGCCTTCTTC
Row: 1761 Col: 44 Seq:  60266 : TCTCATCAAAGTCATTCTCTGTCCAGCTTTGTTCCATTGCTGGCGAGGAG
Row: 1762 Col: 16 Seq:  60288 : CTGTGTTCCTTTGGACGGGGAGAGGTGCTCTGATTTTTAGAATTTTCAGC
Row: 1768 Col: 36 Seq:  60608 : TCATTCCTCTGGAAGCTTTGTCTCAGAGGGGTACCCGGCCGTGTGCGGTG
Row: 1768 Col: 40 Seq:  60612 : TCATTCCTCTGGAAGCTTTGTCTCAGAGGGGTACCCGGCCGTGTGCGGTG
Row: 1768 Col: 46 Seq:  60618 : TCATTCCTCTGGAAGCTTTGTCTCAGAGGGGTACCCGGCCGTGTGCGGTG
Row: 1769 Col: 43 Seq:  60665 : TCAGTCTGCCCCTGCTGGGGGGTGCCTCCCAGTTAGGCTACTCGGGGGTC
Row: 1770 Col: 29 Seq:  60701 : AGGGACTCACTTGAGAAGGCAGTCTGTACGTTCTCAGATCTCAAACTCCA
Row: 1774 Col: 17 Seq:  60889 : CCCAGTTTGAGCTTCCCGGACTTTTAAAACTAACGACTTTTAAACTATAG
Row: 1774 Col: 34 Seq:  60906 : CCCAGTTTGAGCTTCCCGGACTTTTAAAACTAACGACTTTTAAACTATAG
Row: 1776 Col: 31 Seq:  61003 : TTCCCTTCCCCAAGAGATTCAGGATCTATGCGGCCTGGCATATGTACTTG
Row: 1784 Col: 4 Seq:  61376 : ATTCGTGGCCTACATATTAAATCCAGTTTAGCCCACTGGTTTAATTGCTT
Row: 1787 Col: 40 Seq:  61562 : ATCTCTGCAACTTTACAGCTTTGTGATACCTGACTGGCCCGTGCAGGTAA
Row: 1789 Col: 14 Seq:  61636 : CCAAGTGATTTCCCGAAAGTGAGAGCAAATCCTCATTGTAGCCTGTATCA
Row: 1792 Col: 38 Seq:  61810 : CTGTAGCAAGTGATGGCAGCTCACAGGTTCTGGTCCCCGACTCCCTCTGC
Row: 1793 Col: 13 Seq:  61835 : TAACCTAACCTGCGTTCTGCTGTGCCCCTGCCCTGCTTGAGACACCTATT
Row: 1794 Col: 34 Seq:  61906 : TTGTGCCTGTATTCTAGTGGGCAGCCCATCCCTCGAGTGGAATACATGGA
Row: 1797 Col: 45 Seq:  62067 : AAGTACTGTGGCTTCCATGAAGATAACATTCCCCAGCTGGAAGACGTTTC
Row: 1806 Col: 4 Seq:  62476 : TTTCGGGGATGGTGCCAAGAGCCCTGAGCTCTGAGTCTGTGCATCTGGTA
Row: 1807 Col: 14 Seq:  62536 : TGAATCCTGCCTTCGATCCTCTCCAGCTGAGTAAACCTGCCTCAGTTTTG
Row: 1811 Col: 27 Seq:  62749 : TAGCTCAATAGGTAAGTACATTGAGTCGCAAGCCTCTCTGTACAGTATAT
Row: 1823 Col: 11 Seq:  63333 : GCTTTCCCATCGGTAAAGTGGGCATAATAAAAGTGTCTACTTCATAGGGC
Row: 1827 Col: 40 Seq:  63562 : CCATAGAGATGGTGATCAGAGGTCAGCTTTAAAATTGAGCGATTTAGAGA
Row: 1839 Col: 2 Seq:  64124 : GCGAGGCAGACATCTGAAGCCAAGTCTGCCTAGCGTCAAAGCCTATGTCC
Row: 1839 Col: 34 Seq:  64156 : GCGAGGCAGACATCTGAAGCCAAGTCTGCCTAGCGTCAAAGCCTATGTCC
Row: 1842 Col: 14 Seq:  64286 : TTGCACTGGTTTCCGCCTCCGACCTGTGGCTGGCCTGCTTTCCTCTCGGG
Row: 1842 Col: 20 Seq:  64292 : TTGCACTGGTTTCCGCCTCCGACCTGTGGCTGGCCTGCTTTCCTCTCGGG
Row: 1842 Col: 47 Seq:  64319 : TTGCACTGGTTTCCGCCTCCGACCTGTGGCTGGCCTGCTTTCCTCTCGGG
Row: 1843 Col: 24 Seq:  64346 : ATTTCTTGGGTGGCCTGGCCTTCCGAGTCTTCCACTGCACACAGTACATC
Row: 1844 Col: 35 Seq:  64407 : AGACATGGATCCAAGCCCATGTATACCCCCCAACCGTGAGTACTGTCCTC
Row: 1845 Col: 28 Seq:  64450 : CAGCTACCAGTTGCCAGGCACAATGAGCGCCATCTTTTCCTGCTGCAAGA
Row: 1850 Col: 16 Seq:  64688 : CCAAAGTCAAAGCTACGAAGTTGCAAATGAGAACAGGAACAAGTGGCAGC
Row: 1853 Col: 19 Seq:  64841 : CTTCTTACTTGGGTGTTTCGTTATCCCCTTAGTCTGATAAAACTTATGCA
Row: 1865 Col: 16 Seq:  65438 : AAACCTCCTCCCCTCCGAGCTCTCTGTGCTTTCTGTCTTTCAGTGACATC
Row: 1866 Col: 40 Seq:  65512 : TGCCATGAGCTGTTGGGACATGTGCCCTTGTTTTCAGATCGCAGCTTTGC
Row: 1869 Col: 13 Seq:  65635 : CCTCTGCAAGAGCGGAAACCAGGTACAGTTCTATGATCCCACCTGAAATG
Row: 1870 Col: 34 Seq:  65706 : GGTGTGTGGTTCTGGGAAGCTAAATACCCATTTCGGAGATCAAGCATGGG
Row: 1880 Col: 19 Seq:  66191 : AGTGCAGTGGTATAATCACGGTTCACTGCAGCCTCAGACTTCTGGGCTCA
Row: 1895 Col: 39 Seq:  66961 : TTTTATGTGAGGTTTGGGGAATTATGGAGTTCAAAGATCGTTGGACTTTT
Row: 1900 Col: 5 Seq:  67177 : TTTACGAAGTCAGAGGCTAAGTGGCAGTCCTCCTTAAGCCATTTCCACTT
Row: 1906 Col: 24 Seq:  67496 : GAATGGTGACTAAGAGAACAAGGCGCCATTTTGGTCTTGGATTTATCAGT
Row: 1912 Col: 3 Seq:  67775 : GACGGACACATTTACATCTGCAGCCAAGACTTCAATCCCCAAATTCAGAC
Row: 1915 Col: 43 Seq:  67965 : TTCTCCAGCACAGCTTTTTCTATTATCAGTTCATAGGAATTCCGCCCTTC
Row: 1919 Col: 35 Seq:  68157 : TCTCAGCCACTATCATTTCTCATCCTAGTGACTGCGGTAGCCTCCTCAGT
Row: 1922 Col: 21 Seq:  68293 : TCTCCAGTGTCCTGGTGTCCCGTCTACACTCAGCCTCTCCAGTCTCCTTG
Row: 1924 Col: 9 Seq:  68381 : CAGCCTTTCGGTGCCCTGGTATTGTGTCTACACTCAGCCTCTCCAGTCTC
Row: 1926 Col: 41 Seq:  68513 : CCCTCAACCTCTCCAGTCTCCTGGTGTCCTGTCTACTCTCCGCCTCTCCA
Row: 1933 Col: 30 Seq:  68852 : CACTCAGCCTTTCTAGTGTCCTGGTGTCCCGTCTACCCTCCACCTCTTCA
Row: 1942 Col: 48 Seq:  69320 : TTCTTCTCCAGCCACATTGGTTCCTCCCTGTGTCTTGACCCAAACAACGC
Row: 1953 Col: 32 Seq:  69854 : TTAGACTCTCCAGCTATATATATGCCTGGACCGATGTCACCACTTATCTG
Row: 1956 Col: 18 Seq:  69990 : AAGCTTTAGATACTAACCGACCCTGTGATCATGAGCAAGTCACTTCCCTT
Row: 1963 Col: 1 Seq:  70323 : CGCCACAGTAAGTCCCTTCTCTCCCTGGGTGGATGGTGGAGTGCTATAGG
Row: 1973 Col: 27 Seq:  70849 : AGCAGGTGATTTCCTTCCTTCATACTCGTTTCTAATTTTAGTACATCCCA
Row: 1976 Col: 24 Seq:  70996 : ATCAGTTTAGAAGCTTATGAACTCGTTCCATCAAAAGGCTAAAAACTCCC
Row: 1983 Col: 20 Seq:  71342 : AAATGACTTATCACCAATGCGACTTTTCTAAAAAATTGTTACTGATTGAA
Row: 1997 Col: 36 Seq:  72058 : GGTGACTAGATAGAGTGAGACACAGGACACAGAGACGTGATCACAGGTCA
Row: 2002 Col: 27 Seq:  72299 : ACAGTTATCAAGGCTGAGAGGTCCCACGATATGCTGCCTGCAAGCTGGAG
Row: 2003 Col: 19 Seq:  72341 : AACCTGAAAAGTCAGTGGCGTAGATTAGTCAAAGTTCAAAAGCCTCAGAA
Row: 2005 Col: 22 Seq:  72444 : CCCCTGGGTGGTGGTTGGGTGCGAGTCCCAGAATCCAAAGGCCAGAAAGC
Row: 2007 Col: 14 Seq:  72536 : GAGAGATAGAATACGTATGTGGCTTTCCTCTGCCTTTTTCTTCCATCTGG
Row: 2008 Col: 25 Seq:  72597 : GATTCCAGCCCATTGGGTGGTTCCCGCCCACAATGAGGAAAGATCTTCCC
Row: 2016 Col: 12 Seq:  72984 : CTATTTGTATCCGTTTTGATATGCAACCTGGGAACTCATTCTCCAGTGAT
Row: 2020 Col: 20 Seq:  73192 : AAAGTGTGGTTGGCTCCCACGTCATCTATTGACCACCTTACTTGAAAGTA
Row: 2023 Col: 21 Seq:  73343 : GGCTGTGATGTAGAAGGAATCGGGGTGAGATGAGAGAAGGGGCACAAATG
Row: 2026 Col: 46 Seq:  73518 : TCCCCCTGGAGCTGGAGAAGACAGCCATCCAAAATTACACTGTCACGGAG
Row: 2027 Col: 18 Seq:  73540 : TTCCAGCCCCTGTATTACGTGGCAGAGAGTTTTAATGATGCCAAGGAGAA
Row: 2031 Col: 13 Seq:  73735 : CTCCTTTTCTTCCGTTCTCTGTTGGAAGGTTGGGCATGCTGACCTTTGCA
Row: 2032 Col: 30 Seq:  73802 : CACACCCCTGCCACCTGGTCCCTGTTCAACGCAACCACCAAGTCAAGACA
Row: 2046 Col: 21 Seq:  74493 : AATGACTTCTCAAAGAAATCCGCACTTTTGAAAAGAGAGACATGAGGGAG
Row: 2059 Col: 20 Seq:  75142 : GAAACAGGCCTGTCAGTACCGAGGCCTCAAGGGAAACAACCATGAAAACC
Row: 2064 Col: 18 Seq:  75390 : CAGAGGAGGGCTGGCACCGAATACTGACTTCTGGACTGATACACACCTAG
Row: 2073 Col: 24 Seq:  75846 : ACTTGGAGGTCCCTACTGTCTCCCGTAACATTGTATTTTCAGTACAGCAG
Row: 2078 Col: 25 Seq:  76097 : CTGACAGTATGGCCTTAGTAGTCACGCAGCCTTCCCAAGCCTGTTTCCTC
Row: 2087 Col: 44 Seq:  76566 : CACAGAGGCTTCCCAAGAAGACTCATTAAAACTCCATTCCCCCCGCCTCA
Row: 2088 Col: 38 Seq:  76610 : GCCCTGGCTGTTGAAGACCCTGCTCTAGGGAGGTGTCCGTGTTCCTAAAA
Row: 2091 Col: 9 Seq:  76731 : CAATACCTCGGCCCTTCTCAGTTCGCTACGACCCATACACCCAAAGGATT
Row: 2091 Col: 24 Seq:  76746 : CAATACCTCGGCCCTTCTCAGTTCGCTACGACCCATACACCCAAAGGATT
Row: 2091 Col: 29 Seq:  76751 : CAATACCTCGGCCCTTCTCAGTTCGCTACGACCCATACACCCAAAGGATT
Row: 2093 Col: 22 Seq:  76844 : CAGTAAGTAATTTACACCTTACGAGGCCACTCGGTTTCTCAGTAATCGAA
Row: 2093 Col: 32 Seq:  76854 : CAGTAAGTAATTTACACCTTACGAGGCCACTCGGTTTCTCAGTAATCGAA
Row: 2093 Col: 47 Seq:  76869 : CAGTAAGTAATTTACACCTTACGAGGCCACTCGGTTTCTCAGTAATCGAA
Row: 2094 Col: 20 Seq:  76892 : GACTGTCTTTCCCTACCATCGCCATAGGAAAAATAATAAATTTATTGAAA
Row: 2098 Col: 38 Seq:  77110 : CACTTGGTCTGTCACTGCCATGTTCCTTTTTCTCCCTCGCCTCTCCATCC
Row: 2099 Col: 7 Seq:  77129 : CTTCTACGCTAAGTGTCCAGTTGTTATCACTCTGCCTGGTTCTATCCACT
Row: 2110 Col: 17 Seq:  77689 : TTAGGTTCAATGATTTCGCTTCTTGTAGCATATGCAGATGGTAATGTAAA
Row: 2119 Col: 5 Seq:  78127 : AGTCCGAAAAGCAAACCTTAATTTGAAATAACAGCCTTAAATCCTTTACA
Row: 2122 Col: 49 Seq:  78321 : TAGAGATGATAATCCCATACTCTCAATTGAGTTAAATCAGTAATCTGTCG
Row: 2125 Col: 46 Seq:  78468 : ACACAAGACTGTCATTAGAATTGAATTATTGGGCTTAATATAAATCGTAA
Row: 2137 Col: 44 Seq:  79066 : CAGGGGCTCCTTGTGACACTCAAAGTCATGCCTGGACAGTCAACGGACTT
Row: 2155 Col: 18 Seq:  79940 : GCTTGAAGGTAAAGTTTCGGTTAAGTTATGATTTTCACAGGAAGTTACAT
Row: 2165 Col: 26 Seq:  80448 : GTGAGCTGCATCACAGGGAAGGTAGCGAAAATTGTTTATCACAAATAAAC
Row: 2168 Col: 48 Seq:  80620 : ATGGAGTCTTGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCATGATCTCGG
Row: 2169 Col: 32 Seq:  80654 : TTCACTGCAACCTCAGCCTCCTGGGCTTAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCC
Row: 2171 Col: 25 Seq:  80747 : TGTATTTTTAGTAGAGATGGGTTTCGCCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGA
Row: 2172 Col: 25 Seq:  80797 : ACTCCTGACCTCAAGTGATTCACCCGCCTCAGCCTGCCAAAGTGCTGGGA
Row: 2178 Col: 26 Seq:  81098 : TTTGCAAAAAAAAGAAAAAAATCATCGAGGAAACAAAATTAAGAAAGTAT
Row: 2182 Col: 6 Seq:  81278 : AGTTTCGAAAGTAAAATTGCTTGAAACTTGAAAGTTGCTAAGAGTAGATT
Row: 2183 Col: 15 Seq:  81337 : TTAATGTTCTCACCCGCCAAAAATATAAATATGTTATGTGATGGATATGC
Row: 2185 Col: 11 Seq:  81433 : TGCATATGTACGTATGCACATATATGTATATGCATATGTACGTATGCACA
Row: 2185 Col: 41 Seq:  81463 : TGCATATGTACGTATGCACATATATGTATATGCATATGTACGTATGCACA
Row: 2186 Col: 21 Seq:  81493 : TATATGTATATGCATATGTACGTATGCACATATATGTATATGCATATGTA
Row: 2187 Col: 1 Seq:  81523 : CGTATGCACATATATGTATATGCATATGTACGTATGCACATATATGTATG
Row: 2187 Col: 31 Seq:  81553 : CGTATGCACATATATGTATATGCATATGTACGTATGCACATATATGTATG
Row: 2188 Col: 11 Seq:  81583 : TGCATATGTACGTATGCACATATATGTATGTGCATATGTACATAGGCACA
Row: 2195 Col: 13 Seq:  81935 : TTAGGTGGTACACGATGTCCAGAGGAAGTAAGTGGATCAGCATCTTTCAT
Row: 2200 Col: 43 Seq:  82215 : ATGAGTTGTGTCAAAGGGATAATTTTTATCTTTCCTTGTGAGCGGTCTGG
Row: 2201 Col: 26 Seq:  82248 : GGAGGATGGAATTTGGATTTAGAAACGAAGGACTAAGATGTATGTTCATT
Row: 2212 Col: 44 Seq:  82816 : TGTCTTTGAAGTCACTCTTGTGAAAAATAACTACTAATTTTCCCGCATGG
Row: 2215 Col: 37 Seq:  82959 : ACTATACATGCCTTCCAGAGTGGAGATTCTCAGCACCGAGGACAGCACCC
Row: 2218 Col: 19 Seq:  83091 : TATTTTGAGACAGAGTCTCGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTACAGTGGT
Row: 2219 Col: 2 Seq:  83124 : GCGATCTTGTCTCACTGAAACCTCCGCCTCCCGGGTTAAAGCGATTCTCC
Row: 2219 Col: 25 Seq:  83147 : GCGATCTTGTCTCACTGAAACCTCCGCCTCCCGGGTTAAAGCGATTCTCC
Row: 2219 Col: 32 Seq:  83154 : GCGATCTTGTCTCACTGAAACCTCCGCCTCCCGGGTTAAAGCGATTCTCC
Row: 2219 Col: 42 Seq:  83164 : GCGATCTTGTCTCACTGAAACCTCCGCCTCCCGGGTTAAAGCGATTCTCC
Row: 2221 Col: 49 Seq:  83271 : TTTGTATTTAGTAGAGACAAGGTTTCACCATGTTGGTCAGGCTGGTCTCG
Row: 2222 Col: 25 Seq:  83297 : AACTCCTGCCTCAGGTAATCCACCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGA
Row: 2222 Col: 30 Seq:  83302 : AACTCCTGCCTCAGGTAATCCACCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGA
Row: 2237 Col: 14 Seq:  84036 : GAGCCAAGATGGCCGAATAGGAACAGCTCCAGTCTACAGCTCCCAGCGTG
Row: 2237 Col: 47 Seq:  84069 : GAGCCAAGATGGCCGAATAGGAACAGCTCCAGTCTACAGCTCCCAGCGTG
Row: 2238 Col: 3 Seq:  84075 : AGCGACGCAGAAGACGGTGATTTCTGCATTTCCATCTGAGGTACAGGGTT
Row: 2238 Col: 6 Seq:  84078 : AGCGACGCAGAAGACGGTGATTTCTGCATTTCCATCTGAGGTACAGGGTT
Row: 2238 Col: 15 Seq:  84087 : AGCGACGCAGAAGACGGTGATTTCTGCATTTCCATCTGAGGTACAGGGTT
Row: 2239 Col: 30 Seq:  84152 : CATCTCACTAGGGAGTGCCAGACAGTGGGCGCAGGTCAGTGGGTGCGCAC
Row: 2239 Col: 46 Seq:  84168 : CATCTCACTAGGGAGTGCCAGACAGTGGGCGCAGGTCAGTGGGTGCGCAC
Row: 2240 Col: 3 Seq:  84175 : ACCGTGCGCGAGCCGAAGCAGGGAGAGGCATTGCCTCACTCGGGAAGCGC
Row: 2240 Col: 7 Seq:  84179 : ACCGTGCGCGAGCCGAAGCAGGGAGAGGCATTGCCTCACTCGGGAAGCGC
Row: 2240 Col: 9 Seq:  84181 : ACCGTGCGCGAGCCGAAGCAGGGAGAGGCATTGCCTCACTCGGGAAGCGC
Row: 2240 Col: 14 Seq:  84186 : ACCGTGCGCGAGCCGAAGCAGGGAGAGGCATTGCCTCACTCGGGAAGCGC
Row: 2240 Col: 41 Seq:  84213 : ACCGTGCGCGAGCCGAAGCAGGGAGAGGCATTGCCTCACTCGGGAAGCGC
Row: 2240 Col: 48 Seq:  84220 : ACCGTGCGCGAGCCGAAGCAGGGAGAGGCATTGCCTCACTCGGGAAGCGC
Row: 2241 Col: 44 Seq:  84266 : AAGGGGTCAGGGAGTTCCCTTTCCAAGTCAAAGAAAGGGGTGACGGACGG
Row: 2241 Col: 48 Seq:  84270 : AAGGGGTCAGGGAGTTCCCTTTCCAAGTCAAAGAAAGGGGTGACGGACGG
Row: 2242 Col: 13 Seq:  84285 : CACCTGGAAAATCGGGTCACTCCCACCCGAATACTGCGCTTTTCTGATGG
Row: 2242 Col: 28 Seq:  84300 : CACCTGGAAAATCGGGTCACTCCCACCCGAATACTGCGCTTTTCTGATGG
Row: 2242 Col: 37 Seq:  84309 : CACCTGGAAAATCGGGTCACTCCCACCCGAATACTGCGCTTTTCTGATGG
Row: 2243 Col: 11 Seq:  84333 : GCTTAAAAAACGGCGCACCACGAGATTATATCCCACACCTGGCTCGGAGG
Row: 2243 Col: 14 Seq:  84336 : GCTTAAAAAACGGCGCACCACGAGATTATATCCCACACCTGGCTCGGAGG
Row: 2243 Col: 21 Seq:  84343 : GCTTAAAAAACGGCGCACCACGAGATTATATCCCACACCTGGCTCGGAGG
Row: 2243 Col: 45 Seq:  84367 : GCTTAAAAAACGGCGCACCACGAGATTATATCCCACACCTGGCTCGGAGG
Row: 2244 Col: 7 Seq:  84379 : GTCCTACGCCCACAGAGTCTCGCTGATTGCTAGCACAGCAGTCTGAGATC
Row: 2244 Col: 21 Seq:  84393 : GTCCTACGCCCACAGAGTCTCGCTGATTGCTAGCACAGCAGTCTGAGATC
Row: 2245 Col: 18 Seq:  84440 : AAACTGCAAGCTGGCAGCGAGGCTGGGGGAGGGGCGCCCGCCATTGCCCA
Row: 2245 Col: 35 Seq:  84457 : AAACTGCAAGCTGGCAGCGAGGCTGGGGGAGGGGCGCCCGCCATTGCCCA
Row: 2245 Col: 39 Seq:  84461 : AAACTGCAAGCTGGCAGCGAGGCTGGGGGAGGGGCGCCCGCCATTGCCCA
Row: 2246 Col: 35 Seq:  84507 : GGCTTGCTTAGGTAAACAAAGCAGCCTGGAAGCTCGAACTGGGTGGAGCC
Row: 2252 Col: 11 Seq:  84783 : ACACCTCACACGGCAGGGTATTCCAACAGAACTGCAGCTGAGGGTCCTGT
Row: 2254 Col: 17 Seq:  84889 : ATCTGTACATCACCATCGTCAAAGACCAAAAGTAGATAAAACCACAAAGA
Row: 2256 Col: 19 Seq:  84991 : TCTCCTCCTGCAAAGGAACGCAGTTCCTCACCAGCAACGGAACAAAGCTG
Row: 2256 Col: 38 Seq:  85010 : TCTCCTCCTGCAAAGGAACGCAGTTCCTCACCAGCAACGGAACAAAGCTG
Row: 2257 Col: 19 Seq:  85041 : GATGGAGAATGACTTTGACGACCTGAGAGAAGAAGGCTTCAGACGATCAA
Row: 2257 Col: 44 Seq:  85066 : GATGGAGAATGACTTTGACGACCTGAGAGAAGAAGGCTTCAGACGATCAA
Row: 2258 Col: 15 Seq:  85087 : ATTACTCTGAGCTACGGGAGGACGTTCAAACCAAAGGCAAAGAAGTTGAA
Row: 2258 Col: 23 Seq:  85095 : ATTACTCTGAGCTACGGGAGGACGTTCAAACCAAAGGCAAAGAAGTTGAA
Row: 2259 Col: 42 Seq:  85164 : AACTTTGAAAAAAATTTAGAAGAATGTATAACTAGAATAACCGATACAGA
Row: 2260 Col: 41 Seq:  85213 : GAAGTGCTTAAAGGAGCTGATGGAGCTGAAAACCAAGGCTCGAGAACTAC
Row: 2261 Col: 27 Seq:  85249 : GTGAAGAATGCAGAAGCCTCAGGAGCCGATGCGATCAACTGGAAGAAAGG
Row: 2261 Col: 32 Seq:  85254 : GTGAAGAATGCAGAAGCCTCAGGAGCCGATGCGATCAACTGGAAGAAAGG
Row: 2262 Col: 8 Seq:  85280 : GTATCAGCGATGGAAGATGAAATGAATGAAATGAAGCGAGAAAGGAAGTT
Row: 2262 Col: 37 Seq:  85309 : GTATCAGCGATGGAAGATGAAATGAATGAAATGAAGCGAGAAAGGAAGTT
Row: 2264 Col: 24 Seq:  85396 : ACTATGTGAAAAGACCAAATCTACGTCTGATTGGTGTACCTGAAAGTGAT
Row: 2266 Col: 31 Seq:  85503 : GAACTTCCCCAGTCTAGCAAGGCAGGCCAACGTTCAGATTCAGGAAATAC
Row: 2267 Col: 7 Seq:  85529 : AGAGAACGCCACAAAGATACTCCTCGAGAAGAGCAACTCCAAGACACATA
Row: 2267 Col: 25 Seq:  85547 : AGAGAACGCCACAAAGATACTCCTCGAGAAGAGCAACTCCAAGACACATA
Row: 2269 Col: 14 Seq:  85636 : CAGAGAGAAAGGTCGGGTTACCCACAAAGGGAAGCCCATCAGACTAACAG
Row: 2274 Col: 31 Seq:  85903 : AAGGAAGTGCTAAACATGGAAAGGAACAACCGGTACCAGCCGCTGCAAAA
Row: 2274 Col: 41 Seq:  85913 : AAGGAAGTGCTAAACATGGAAAGGAACAACCGGTACCAGCCGCTGCAAAA
Row: 2276 Col: 3 Seq:  85975 : AACGAACAAAATAACCAGCTAACATCATAATGACAGGATCAAATTCACAC
Row: 2279 Col: 19 Seq:  86141 : TTCAGGAGACCCATCTCACGTGCAGAGACACACATAGGCTCAAAATAAAA
Row: 2292 Col: 20 Seq:  86792 : ATGACTACTGGGTACATAACGAAATGAAGGCAGAAATAAAGATGTTCTTT
Row: 2293 Col: 9 Seq:  86831 : GAAACCAACGAGAACAAAGACACAACATACCAGAATCTCTGGGACGCATT
Row: 2293 Col: 45 Seq:  86867 : GAAACCAACGAGAACAAAGACACAACATACCAGAATCTCTGGGACGCATT
Row: 2299 Col: 5 Seq:  87127 : AGACCGCTAGCAAGACTAATAAAGAAAAAAAGAGAGAAGAATCAAATAGA
Row: 2300 Col: 34 Seq:  87206 : CACAATAAAAAATGATAAAGGGGATAACACCACCGATCCCACAGAAATAC
Row: 2302 Col: 27 Seq:  87299 : AATCTAGAAGAAATGGATAAATTCCTCGACACATACACTCTCCCAAGACT
Row: 2304 Col: 40 Seq:  87412 : TTGTGGCAATAATCAATAGCTTACCAACTAAAAAGAGTACGGGACCAGAT
Row: 2305 Col: 12 Seq:  87434 : GGATTCACAGCCGAATTCTACCAGAGGTACAAGGAGGAATTGGTACCATT
Row: 2309 Col: 27 Seq:  87649 : ATATCTTCAATAAAATACTGGCAAAACGAATCCAGCAGCACATCAAAAAG
Row: 2314 Col: 3 Seq:  87875 : GACGTATTTCAAAATAATAAGAGCTATCTATGACAAACCCACAGCCAATA
Row: 2318 Col: 35 Seq:  88107 : GAAAAGAGGAAGTCAAATTGTCCCTGTTTGCAGACGACATGATTGTATAT
Row: 2325 Col: 15 Seq:  88437 : GGAAGAATCAATATCGTGAAAATGGCCATACTGCCCAAGGTAATTTACAG
Row: 2327 Col: 42 Seq:  88564 : AAAAAACTACTTTAAAGTTCATATGGAACCAAAAAAGAGCCCGCATCTTC
Row: 2331 Col: 5 Seq:  88727 : ATGCCGCATATCTACAACTATCTGATCTTTGACAAACCTCAGAAAAACAA
Row: 2334 Col: 33 Seq:  88905 : AAAATCAATTCAAGATGGATTAAAGACTTAAACGTTAGACATAAAACCAT
Row: 2338 Col: 49 Seq:  89121 : AACTACCATCAGAGTGAACAGGCAACCTACAAAATGGGAGAAAAATTTCG
Row: 2346 Col: 4 Seq:  89476 : TGGCGATTCCTCAGGGATCTAGAACTGGAAATACCATTTGACCCAGCCAT
Row: 2348 Col: 12 Seq:  89584 : ACACATGCACACGTATGTTTATTGCGGCATTATTCACAATAGCAAAGACT
Row: 2348 Col: 25 Seq:  89597 : ACACATGCACACGTATGTTTATTGCGGCATTATTCACAATAGCAAAGACT
Row: 2350 Col: 48 Seq:  89720 : GCACATATACACCATGGAATACTATGCAGCCATAAAAATGATGAGTTCGT
Row: 2352 Col: 27 Seq:  89799 : TATCACAAGAACAAAAAACCAAACACCGCATATTCTCACTCATAGGTGGG
Row: 2355 Col: 17 Seq:  89939 : ACCTAATGCTAGATGACGAGTTAGTGGGTGCAGTGCACCAGCATGGCACA
Row: 2359 Col: 38 Seq:  90160 : TGTCATATTTTACAACATGGATGAAATTTGCTGAATACGCCAGTAATAAA
Row: 2361 Col: 27 Seq:  90249 : AATCATACCAACAGAAAGTAGAAAGGCGAGTGTCAAATACTGGGGAGGGA
Row: 2368 Col: 40 Seq:  90612 : AAAATTTGCATCAACTTGAAACTAAAACTATCTTGAAAACGGCAACTTTA
Row: 2373 Col: 8 Seq:  90830 : GTGTCCCCGAACAAATCACATTTTGAATCCAAATTGTAATCCCCACAAGT
Row: 2374 Col: 38 Seq:  90910 : TGGGGGAGAGATCTCATGGAAGGTGATTAGATCATGGCGGCAGTTCCCCC
Row: 2375 Col: 40 Seq:  90962 : ATGCTGTTCTCATGATAGTGAGTGAGTTCTCATGAGATCCGATAGTTTTA
Row: 2376 Col: 4 Seq:  90976 : TAACGGGTTTTCCCCCGCTTTGCTCTGCACTTCTCTCTTCTTCCACCATG
Row: 2376 Col: 16 Seq:  90988 : TAACGGGTTTTCCCCCGCTTTGCTCTGCACTTCTCTCTTCTTCCACCATG
Row: 2377 Col: 11 Seq:  91033 : TGAAGAAGGACGTGTTTGCTTCCCCTTCTGCCATGATTGTTAATTTCCTG
Row: 2379 Col: 37 Seq:  91159 : ATAAATCACCCAGTCTCAGGCAGTTCCTTTTAGCAGCGAGAACAGATTAA
Row: 2380 Col: 27 Seq:  91199 : GACACTTCTTTCAGCTGGGGGTGTTCCGCAGTGCACGTTTTATGAAATAG
Row: 2380 Col: 36 Seq:  91208 : GACACTTCTTTCAGCTGGGGGTGTTCCGCAGTGCACGTTTTATGAAATAG
Row: 2384 Col: 45 Seq:  91417 : GTTTCCAGGAGCAGGAAGTGGAGAACAATTTTTAACACAAAAGTCGCTGG
Row: 2389 Col: 44 Seq:  91666 : ATCTGCCACCAGGTGTATAGTTTGAGGAGGGGGAAAGATAATCCGTTAAT
Row: 2390 Col: 36 Seq:  91708 : ATACAAGGTTTTAAAACTCAAATTATTGCACTTTTCGGGCTTAATTCCAC
Row: 2392 Col: 32 Seq:  91804 : ACTAGACACATTAAAATGATTACTGCAAGGGCGATGCAGCAGAACCTCTA
Row: 2394 Col: 3 Seq:  91875 : ACCGCTGGATTCCTCGACCTCCTTTTCTCTTCCCTCCCCAGGAACTCTCC
Row: 2394 Col: 15 Seq:  91887 : ACCGCTGGATTCCTCGACCTCCTTTTCTCTTCCCTCCCCAGGAACTCTCC
Row: 2395 Col: 15 Seq:  91937 : AACCTGAAAAGGAACGCCTTCCACTCATCAGTCCTGGCTTAGAACCAGCT
Row: 2397 Col: 2 Seq:  92024 : TCGTTCCAAAAATTTAGTTTATATTTGATGAACTTAAAGTGGCATCCCGT
Row: 2397 Col: 48 Seq:  92070 : TCGTTCCAAAAATTTAGTTTATATTTGATGAACTTAAAGTGGCATCCCGT
Row: 2398 Col: 12 Seq:  92084 : CAACATACAGGCGGGGACGGTGGGTTTAAAACCAGTCCCATCCCCAGTTT
Row: 2398 Col: 18 Seq:  92090 : CAACATACAGGCGGGGACGGTGGGTTTAAAACCAGTCCCATCCCCAGTTT
Row: 2400 Col: 39 Seq:  92211 : CTGGGAATGACCATTTGGCTACTGCAGCCCTCACCTTGCGCTTTTCCACC
Row: 2401 Col: 46 Seq:  92268 : TAGATTTGTTTGTGGGGCAGGGGAGAGAACTGGAGAGAAGTGGGGCGGTG
Row: 2402 Col: 42 Seq:  92314 : GTGGACAAATTCTGGGGGATAGGTGAAAAGAGAACATGAGACGTATCCGA
Row: 2402 Col: 48 Seq:  92320 : GTGGACAAATTCTGGGGGATAGGTGAAAAGAGAACATGAGACGTATCCGA
Row: 2403 Col: 14 Seq:  92336 : ATAAAGTTTTCTACGTCCTCAAAGAGAAATGGCACTGACGGAGAAACCGA
Row: 2403 Col: 39 Seq:  92361 : ATAAAGTTTTCTACGTCCTCAAAGAGAAATGGCACTGACGGAGAAACCGA
Row: 2403 Col: 48 Seq:  92370 : ATAAAGTTTTCTACGTCCTCAAAGAGAAATGGCACTGACGGAGAAACCGA
Row: 2404 Col: 26 Seq:  92398 : AAAGAAACCTTCAGATTCTCACCAGCGGTGATTTGCGCTGCAAAGGGCGC
Row: 2404 Col: 36 Seq:  92408 : AAAGAAACCTTCAGATTCTCACCAGCGGTGATTTGCGCTGCAAAGGGCGC
Row: 2404 Col: 48 Seq:  92420 : AAAGAAACCTTCAGATTCTCACCAGCGGTGATTTGCGCTGCAAAGGGCGC
Row: 2405 Col: 6 Seq:  92428 : AGAAACGCGGCTCTCAGACCTTGCCTGCGCGTGGGTTAATTAAAACCAAT
Row: 2405 Col: 8 Seq:  92430 : AGAAACGCGGCTCTCAGACCTTGCCTGCGCGTGGGTTAATTAAAACCAAT
Row: 2405 Col: 28 Seq:  92450 : AGAAACGCGGCTCTCAGACCTTGCCTGCGCGTGGGTTAATTAAAACCAAT
Row: 2405 Col: 30 Seq:  92452 : AGAAACGCGGCTCTCAGACCTTGCCTGCGCGTGGGTTAATTAAAACCAAT
Row: 2406 Col: 18 Seq:  92490 : CCAGGTTCTGCAGCCCCCGACTCCTCCCTGCGGTTTAGCAGAAGGTAGGC
Row: 2406 Col: 31 Seq:  92503 : CCAGGTTCTGCAGCCCCCGACTCCTCCCTGCGGTTTAGCAGAAGGTAGGC
Row: 2407 Col: 27 Seq:  92549 : GGGCTGCCCCAACCCTTAAATACCCACGGGTCGACGCCGGCCAGAACCAC
Row: 2407 Col: 32 Seq:  92554 : GGGCTGCCCCAACCCTTAAATACCCACGGGTCGACGCCGGCCAGAACCAC
Row: 2407 Col: 35 Seq:  92557 : GGGCTGCCCCAACCCTTAAATACCCACGGGTCGACGCCGGCCAGAACCAC
Row: 2407 Col: 38 Seq:  92560 : GGGCTGCCCCAACCCTTAAATACCCACGGGTCGACGCCGGCCAGAACCAC
Row: 2408 Col: 11 Seq:  92583 : GGACAGCTCCCGCCCTGTGGCCCATGTGTCCTCCCAGCGCTGTGCGGTCT
Row: 2408 Col: 38 Seq:  92610 : GGACAGCTCCCGCCCTGTGGCCCATGTGTCCTCCCAGCGCTGTGCGGTCT
Row: 2408 Col: 45 Seq:  92617 : GGACAGCTCCCGCCCTGTGGCCCATGTGTCCTCCCAGCGCTGTGCGGTCT
Row: 2409 Col: 12 Seq:  92634 : GCAGTTTCACCCGGAGGACAAGGAGTGTGGCTGCAGATCGGGTCGGCCTG
Row: 2409 Col: 39 Seq:  92661 : GCAGTTTCACCCGGAGGACAAGGAGTGTGGCTGCAGATCGGGTCGGCCTG
Row: 2409 Col: 44 Seq:  92666 : GCAGTTTCACCCGGAGGACAAGGAGTGTGGCTGCAGATCGGGTCGGCCTG
Row: 2411 Col: 41 Seq:  92763 : GTCCAGCCTTGAACTAAGCACCCCAAGAGGAGTCAGAGCCCGAGAGATGA
Row: 2412 Col: 9 Seq:  92781 : GAAAGGGGCGCCCGATGAAGATCTAGGTCCGTCCCTCTCTGGGAGCTCAG
Row: 2412 Col: 13 Seq:  92785 : GAAAGGGGCGCCCGATGAAGATCTAGGTCCGTCCCTCTCTGGGAGCTCAG
Row: 2412 Col: 30 Seq:  92802 : GAAAGGGGCGCCCGATGAAGATCTAGGTCCGTCCCTCTCTGGGAGCTCAG
Row: 2413 Col: 7 Seq:  92829 : CTACTGCGCCCGAGAGGCAGCGCTCAGACAGCGGGGAGGAGGCGGCCGCG
Row: 2413 Col: 11 Seq:  92833 : CTACTGCGCCCGAGAGGCAGCGCTCAGACAGCGGGGAGGAGGCGGCCGCG
Row: 2413 Col: 21 Seq:  92843 : CTACTGCGCCCGAGAGGCAGCGCTCAGACAGCGGGGAGGAGGCGGCCGCG
Row: 2413 Col: 32 Seq:  92854 : CTACTGCGCCCGAGAGGCAGCGCTCAGACAGCGGGGAGGAGGCGGCCGCG
Row: 2413 Col: 43 Seq:  92865 : CTACTGCGCCCGAGAGGCAGCGCTCAGACAGCGGGGAGGAGGCGGCCGCG
Row: 2413 Col: 47 Seq:  92869 : CTACTGCGCCCGAGAGGCAGCGCTCAGACAGCGGGGAGGAGGCGGCCGCG
Row: 2413 Col: 49 Seq:  92871 : CTACTGCGCCCGAGAGGCAGCGCTCAGACAGCGGGGAGGAGGCGGCCGCG
Row: 2414 Col: 8 Seq:  92880 : GAGCCCCCGGAGATGGAGGGTGAAGGCCTGCTTTCAAAGTATCCCACGTC
Row: 2414 Col: 47 Seq:  92919 : GAGCCCCCGGAGATGGAGGGTGAAGGCCTGCTTTCAAAGTATCCCACGTC
Row: 2416 Col: 14 Seq:  92986 : GAGAGACCAGAGACGTATGAGAGGCCTCACTGTACAGTGAAACTGAGGTT
Row: 2418 Col: 6 Seq:  93078 : CTCCACGCTCTTTCTAACTTGGTTCTTCGAGGAAAGAGGTTAGCCAGATG
Row: 2418 Col: 28 Seq:  93100 : CTCCACGCTCTTTCTAACTTGGTTCTTCGAGGAAAGAGGTTAGCCAGATG
Row: 2419 Col: 19 Seq:  93141 : TGAAACTCACTCATCCATCGCGCTTCCCCTTTCCCCAGCCACTGGTAGGT
Row: 2419 Col: 21 Seq:  93143 : TGAAACTCACTCATCCATCGCGCTTCCCCTTTCCCCAGCCACTGGTAGGT
Row: 2427 Col: 28 Seq:  93550 : TCATTTGATCAATGGCTTCCAAGTGTTCGGTCTCTGTTAACCCCCAAAGG
Row: 2428 Col: 11 Seq:  93583 : ACTCAGGGCTCGTCGTAGAGAGAGTGGGAGGCTGGACTAGGCAGTGGGGA
Row: 2428 Col: 14 Seq:  93586 : ACTCAGGGCTCGTCGTAGAGAGAGTGGGAGGCTGGACTAGGCAGTGGGGA
Row: 2431 Col: 28 Seq:  93750 : AAATTACTGCTGTTGGTTATGGGTATCCGAACTAGAATCAGAAGCAGGAA
Row: 2435 Col: 30 Seq:  93952 : TACACCAACATGATCTCTGCAGCAAATGTCGCAATACAAGCCAAGTGCCC
Row: 2439 Col: 10 Seq:  94132 : TTTGAAAAACGCTATTAATGATGTATATGTATATACATGGATATATGTAT
Row: 2444 Col: 40 Seq:  94412 : CATAAAATATTACTGAAATTTGAGGATAAAAAGCAAGTACGTGAAGATTT
Row: 2445 Col: 47 Seq:  94469 : CAATTACTGATCCATCTCTCCCTTTCAATCCCTTGAAGCAAAGATTCGTC
Row: 2446 Col: 28 Seq:  94500 : ATTTAGAATTCAGACCTGCCAAGACCACGGATGCTTTGTCTCAGGTGAAA
Row: 2457 Col: 8 Seq:  95030 : AATCCTACGTGGAAAAAATGCAAATCAAGGAGAGTGGAAACCTGTTGAAA
Row: 2459 Col: 31 Seq:  95153 : GAGCTGGAGATTATAGGTTAAGGAACCTGACGCTACAGTCTGCATAGTTA
Row: 2460 Col: 11 Seq:  95183 : GATGGAATAACGTGGAGGGTTTGAGTCAGGACCCCTGGATTCAACTCCCA
Row: 2461 Col: 8 Seq:  95230 : GCTGTGCCGCTTACCAGCTATTCCCACATGAACAAATATGTTACCTCTCT
Row: 2463 Col: 18 Seq:  95340 : AGACTGTGAAAATTAAACGAATTCTAAGCATTCAGTACATGTTAGCTACC
Row: 2473 Col: 32 Seq:  95854 : ACTAGGACATATGTGCATATGATGATAATGACGACAATGATGAAGACGAT
Row: 2473 Col: 47 Seq:  95869 : ACTAGGACATATGTGCATATGATGATAATGACGACAATGATGAAGACGAT
Row: 2475 Col: 2 Seq:  95924 : GCGTTGTTTTTTCCCCAAGAGTCTCATCTATTAGCCCTTATCCTATAAAT
Row: 2476 Col: 37 Seq:  96009 : GATTAATGCTAATGTCTCTTTTTTTCTCTCTTAGCTCGGATATCTTCATT
Row: 2477 Col: 27 Seq:  96049 : TCTCCTTCTTACAGTTTCCTTGTTTCCGAGGAAAAACACAAGATCTTGAC
Row: 2481 Col: 38 Seq:  96260 : TCTGCACTGAAAATAAATGCCATCATTGCCACTATCACGCAAGAAGCTGA
Row: 2493 Col: 39 Seq:  96861 : ACCTTCTCAAAAACACAGGATTCATTTCAACAAGCAAACGTGGTGATTGC
Row: 2494 Col: 47 Seq:  96919 : TTACTGCATGATAGATATGATTGTTGATATTGGGTTTGTTATTGTACGTA
Row: 2501 Col: 3 Seq:  97225 : AGCGGGTTGATATCTTGATCAGTTGGTTGGTCAGTTCCTAGGATAGAATA
Row: 2508 Col: 36 Seq:  97608 : TTCCATTTCTTGCCATACAGTAAAATGCCCTGATGCGCCACAAATTGCTC
Row: 2511 Col: 5 Seq:  97727 : ACAGCGTTATGGTACACATCAGAATCTCTGAAACCAAATTGGCTAATTAG
Row: 2512 Col: 11 Seq:  97783 : CTTTGAACCTCGGCACTATCATGGTTTGTTTGTGGTCTTGGAAAAGTTGC
Row: 2516 Col: 34 Seq:  98006 : TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAGCGGAGTCTTTCTCTGTC
Row: 2517 Col: 27 Seq:  98049 : ACCCAGGCTGGCACAGTGCAATGGCACGATCTCAGCTCACTGCAACCTCC
Row: 2522 Col: 5 Seq:  98277 : CAGGCGTGAGCCACCACACTTGGCCCAAAGCCCAGACTCTTGAGGACTAT
Row: 2529 Col: 12 Seq:  98634 : GTAGTATTGGGCGTCTGATTTTTACCTTCCTGGGCCTCAGTTTTCTCACC
Row: 2532 Col: 37 Seq:  98809 : GTGGTATTGTTAAGTATTATTGGGTCTTTCTAGAAGCGTTTGCCCAAGTT
Row: 2533 Col: 46 Seq:  98868 : GCACAGAGCTGGGGAATAAACAAAGTTTCATGGAAACACCAGACACGTCA
Row: 2537 Col: 34 Seq:  99056 : GGGGGGAGAATCCCTGTTCTGCTGGAACAACAGCGCTTCAGAGAGGCTAC
Row: 2539 Col: 47 Seq:  99169 : ATCACCTACACATCCAATCTTCCCTTATCCCCTGTCCTAACAGAATCGCT
Row: 2540 Col: 21 Seq:  99193 : GTACTTGCCTTTCCTTTGAACGTGGGTTGCCTCAGGCATTTGTTCAACAA
Row: 2555 Col: 21 Seq:  99943 : AAAGTGCATACCACAGCTTTCGGCTGGATTATTGTGAGTATCAAGCTGCA
Row: 2556 Col: 45 Seq: 100017 : ATGGAATCAGATTTCAATGGATACCAATAGAAGAATTAGCTAACCGTTTT
Row: 2557 Col: 31 Seq: 100053 : ATTTTAAATGTGAATATTTTAATACACCAGCGATTACATTTTTATGACAT
Row: 2559 Col: 42 Seq: 100164 : TTGCAAAATTCTTTTAGAGAGTGTATAAGATTTGAATATCACGTGCGTAA
Row: 2559 Col: 46 Seq: 100168 : TTGCAAAATTCTTTTAGAGAGTGTATAAGATTTGAATATCACGTGCGTAA
Row: 2575 Col: 4 Seq: 100926 : ATACGTGACAGTCAGGGCTCCAGTGCTATAATTCCAGGCTCTGCCCCGTG
Row: 2575 Col: 47 Seq: 100969 : ATACGTGACAGTCAGGGCTCCAGTGCTATAATTCCAGGCTCTGCCCCGTG
Row: 2577 Col: 5 Seq: 101027 : CTACCGGAAGCTTAAGCCAGGTACTTCCTTCTTCCCTTCCATCTAATTGG
Row: 2578 Col: 5 Seq: 101077 : CCAACGTAAGTCAGGTGCTCACCTCTGCATCACTAATATTTCTTAAGGAA
Row: 2579 Col: 5 Seq: 101127 : GTTCCGCGCACTGATTGCCTTAACCCCGGTGTCTGAACTGATCCCTGGTA
Row: 2579 Col: 7 Seq: 101129 : GTTCCGCGCACTGATTGCCTTAACCCCGGTGTCTGAACTGATCCCTGGTA
Row: 2579 Col: 27 Seq: 101149 : GTTCCGCGCACTGATTGCCTTAACCCCGGTGTCTGAACTGATCCCTGGTA
Row: 2580 Col: 11 Seq: 101183 : CATGGGATAGCGTGACTAGGTTAGGACAATCAAGATCCAGACCCTGGAAC
Row: 2585 Col: 17 Seq: 101439 : ATTAGAACACAAGTGCCGAGAATCAGATAGGGAGGGTTGCCCAAGAGGTT
Row: 2592 Col: 14 Seq: 101786 : ATCTAACACAATTCGCTATAAGTATTCTTTTTCAAAATAAGATTGTTCTA
Row: 2603 Col: 10 Seq: 102332 : AGTTCTGAACGAAATGTCAAGATAAACAAAACCAACCTCTAAAGAACTCC
Row: 2604 Col: 35 Seq: 102407 : AAGAAGCTCTGTGACTAAGTGTCACCATCAAGGACGAGAAGAGTCTACAC
Row: 2608 Col: 2 Seq: 102574 : TCGTATGCTTCCAGGGTTGAGAAGCTCTGGTCTATAGGACACCTATACTT
Row: 2612 Col: 9 Seq: 102781 : AAGGAGGACGGCCTGGGGTCAAATTCTGTGTCCACTCATGGGCTATGTGA
Row: 2616 Col: 12 Seq: 102984 : CTCACTAACTGCGCACTGTAGTTATGTGTCTAGATTTAAGCCAGCTGGAA
Row: 2620 Col: 32 Seq: 103204 : GCATGACAGGTAAGGACTTTAAGAATGAAAACGACTACTATTTCTGCCAA
Row: 2621 Col: 11 Seq: 103233 : TAATTGCCACCGTTTATTGATTGTGTCAGGCACCCTGTCAGGCAGTTTCC
Row: 2622 Col: 41 Seq: 103313 : ATCTTCTCACAATCTTCACAAGAATCCTACAGAAACAAGACGTATCCCCC
Row: 2631 Col: 48 Seq: 103770 : CAGAGCCTTCCCTGGAAGGGGACATTTTTAAAGGGAATATTTTTAATCGT
Row: 2634 Col: 20 Seq: 103892 : GTTGGGAGTGATCAGTGGGCGGAAGGCTGCTCACAGCCCATTTCTTAAGA
Row: 2639 Col: 36 Seq: 104158 : ATATATTTAATGTCCTCATTGCAAGGACAAAATGTCGATAATAATAGCCT
Row: 2646 Col: 4 Seq: 104476 : AAACGGAAAGAAAGATTTTAACAGGGGCTGTTACGTTGAGTGGAGGGAGG
Row: 2646 Col: 34 Seq: 104506 : AAACGGAAAGAAAGATTTTAACAGGGGCTGTTACGTTGAGTGGAGGGAGG
Row: 2647 Col: 12 Seq: 104534 : TAGCCAGGCCACGTGGCCCAGCAGGGAGGGAGCTAGGGGAATAAATATCC
Row: 2648 Col: 46 Seq: 104618 : TAATCACTCCCCTCTTTCCCTCTCATCTCCTACAGCACTCTCCATCGGCT
Row: 2649 Col: 17 Seq: 104639 : GAACCCAACTGGAAGTCGGAGGGTAAAGGGCCCATGACTCAGTCCGTTCA
Row: 2649 Col: 45 Seq: 104667 : GAACCCAACTGGAAGTCGGAGGGTAAAGGGCCCATGACTCAGTCCGTTCA
Row: 2650 Col: 9 Seq: 104681 : GGCTGACCCGCCTGGGGCTCAGAGCATAACAGACAAGGGTGGGGAAGAAA
Row: 2652 Col: 15 Seq: 104787 : TCAGTTTGGCCAGTCGGCTCCCCTCTCTCTGACTGTAAACACAGAGATAC
Row: 2654 Col: 1 Seq: 104873 : CGTGAATTTCTACTGCTGAGGAGGCTTGAGCTTTTCTGTTTTCATTCTTT
Row: 2655 Col: 9 Seq: 104931 : CTACACATCGGGAGCGGAGCTCCCCAATGCCTTTCTGATACATCGCTACT
Row: 2655 Col: 15 Seq: 104937 : CTACACATCGGGAGCGGAGCTCCCCAATGCCTTTCTGATACATCGCTACT
Row: 2655 Col: 44 Seq: 104966 : CTACACATCGGGAGCGGAGCTCCCCAATGCCTTTCTGATACATCGCTACT
Row: 2659 Col: 6 Seq: 105128 : CAAAACGGCTCATATTGAACAGTAATACAAATAAAGAGAAAAAGGAGAGA
Row: 2670 Col: 34 Seq: 105706 : ATAAAAAGATTGTCTTTTAATGAGGAGCAACTTCGAGTCTTAGCTCTTGG
Row: 2673 Col: 44 Seq: 105866 : TATTTATTCTACTTTCTCTTAATTACACCTGTGGGGAGCTTGGCGGGGCA
Row: 2675 Col: 21 Seq: 105943 : CCTCACACAGAAAAGTACCTCGAAGGAAGCAATTGGCTTTCTGAGCTCCT
Row: 2677 Col: 10 Seq: 106032 : ACTTATACTCGAAGGACGCTTCCAAAATCAAATAAATTTGGGTTGAACCA
Row: 2677 Col: 17 Seq: 106039 : ACTTATACTCGAAGGACGCTTCCAAAATCAAATAAATTTGGGTTGAACCA
Row: 2678 Col: 36 Seq: 106108 : AGTTAAATAGGGTTTTAACCCTGCAGGACTTCTCACGATGTTTAATATAC
Row: 2679 Col: 27 Seq: 106149 : TTTTTTTTTTCTTTTCTTTCTTTCTTCGACAGAGTCTCGCTGTATTGCCA
Row: 2679 Col: 38 Seq: 106160 : TTTTTTTTTTCTTTTCTTTCTTTCTTCGACAGAGTCTCGCTGTATTGCCA
Row: 2680 Col: 17 Seq: 106189 : GACTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCA
Row: 2680 Col: 25 Seq: 106197 : GACTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCA
Row: 2680 Col: 42 Seq: 106214 : GACTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCA
Row: 2682 Col: 1 Seq: 106273 : CGCCCACCACCACGCCCAGCTAATTTTTTTTTATTTTTAGTAGAGATGGG
Row: 2682 Col: 13 Seq: 106285 : CGCCCACCACCACGCCCAGCTAATTTTTTTTTATTTTTAGTAGAGATGGG
Row: 2683 Col: 28 Seq: 106350 : GTTTCACCATGCTGGCCAAGCTGGTCTCGAATTCCTGACCTCAGGTGATC
Row: 2684 Col: 5 Seq: 106377 : CACCCGCGTTAGCCTCCCAAAGTGCTGACATTACAGGTGTGAGCCACTGC
Row: 2684 Col: 7 Seq: 106379 : CACCCGCGTTAGCCTCCCAAAGTGCTGACATTACAGGTGTGAGCCACTGC
Row: 2685 Col: 3 Seq: 106425 : GCCGGGCCTAATATAGTTTTGTCGTACAAAACACGATGGCATACTTGCTC
Row: 2685 Col: 23 Seq: 106445 : GCCGGGCCTAATATAGTTTTGTCGTACAAAACACGATGGCATACTTGCTC
Row: 2685 Col: 34 Seq: 106456 : GCCGGGCCTAATATAGTTTTGTCGTACAAAACACGATGGCATACTTGCTC
Row: 2688 Col: 5 Seq: 106577 : GGCACGGAGCTTATAACTGGTGGCTGAGTTTCCGGTTGGGGCCATCTAGT
Row: 2688 Col: 33 Seq: 106605 : GGCACGGAGCTTATAACTGGTGGCTGAGTTTCCGGTTGGGGCCATCTAGT
Row: 2689 Col: 30 Seq: 106652 : TACAGAACTTGCATGCTTAATCATGACACCGTAATGCTTTGCAATGGGAG
Row: 2692 Col: 43 Seq: 106815 : GGATACTCTGATAAATGCTTCAATAAAGCAATGGCTTTATGCCGCCCCGC
Row: 2692 Col: 48 Seq: 106820 : GGATACTCTGATAAATGCTTCAATAAAGCAATGGCTTTATGCCGCCCCGC
Row: 2694 Col: 8 Seq: 106880 : CAGGTAACGACTGAATTTTGATTTGATGGAAAGACTCTTATCATATTAAT
Row: 2696 Col: 21 Seq: 106993 : AAGTATGTACAATACCAGTCCGAATTGGGACTTCTCAGGAAGAAAAAAGG
Row: 2699 Col: 11 Seq: 107133 : CATGGAAGTTCGAAAAGAAGGCTGAGATTCTAAATAATGCTGGAGTATTG
Row: 2702 Col: 12 Seq: 107284 : ATGCTAGATGACGAGTTAGTGGGTGCAGCGCACCAGCATGGCACATGTAT
Row: 2702 Col: 29 Seq: 107301 : ATGCTAGATGACGAGTTAGTGGGTGCAGCGCACCAGCATGGCACATGTAT
Row: 2706 Col: 47 Seq: 107519 : TTCAGTTTTTTACACACCAACTTCATGATTTTTTTCTATCAAGATACGAC
Row: 2707 Col: 18 Seq: 107540 : TACTATTATTTATCTAGCGTTTTTTAAATTGTCTTATATCTTTGCTTAAA
Row: 2713 Col: 49 Seq: 107871 : ATAGATCTGTCTCTAATTAGAGGTGCAATGTCAAATTTTTTTGTAGATCG
Row: 2719 Col: 40 Seq: 108162 : AGAGAGTCTCACTCTGTCACCCAGGCTGGAGTGTGGGGGCGCAATCACAG
Row: 2722 Col: 34 Seq: 108306 : ATAAGGGTCTCCCTGCATTGCCCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGGGCTGAA
Row: 2727 Col: 1 Seq: 108523 : CGAAACATTCTTCCATGTTGACGTTAGACATAGAAATTGAAACACAGATG
Row: 2727 Col: 22 Seq: 108544 : CGAAACATTCTTCCATGTTGACGTTAGACATAGAAATTGAAACACAGATG
Row: 2730 Col: 15 Seq: 108687 : ATGGGAATATTCCACGCCTGCACTGTCTGATTCAACAGCTTCTAGTTCCA
Row: 2733 Col: 6 Seq: 108828 : GCCAGCGGCCTACACAATGGAATGTGGAGCCCTGTAGGGTAGCAAACCTT
Row: 2738 Col: 49 Seq: 109121 : TTCTAAGTGTAGATCCCATGATAGATAATGGGCAACAAGTCCAGGGGCCG
Row: 2739 Col: 36 Seq: 109158 : ACAGGTAAGAAGAATTGGATGGAATGGCAAGACTCCGTCTCAAAATAAAA
Row: 2750 Col: 34 Seq: 109706 : AAATCACCAAGCTGCCAGCTTGCAAGCCTCAAACGACATGTTCATTGCCT
Row: 2752 Col: 17 Seq: 109789 : ACATAGAGGTGTGTCCCGACTAGAATTTTTATCTCTTACCTCCCACATGA
Row: 2753 Col: 20 Seq: 109842 : GGGCTTTTTCACCCAAAGTCGTACAAAGGCCCTGAATCACCTGCATCTGG
Row: 2754 Col: 47 Seq: 109919 : TTCATCAGGATGCTTGCTAAAATCCAGATTCATAGGCCATACCTCACGTC
Row: 2758 Col: 13 Seq: 110085 : ATTGGATTCCATCGACCTGTTGACCCAATGTGGATATAATAAGTCCAAAA
Row: 2767 Col: 14 Seq: 110536 : CTTTAATCCCAGCCGTGTCACTCACGTGCTGTGTGACCTTGGGTAAGCCA
Row: 2767 Col: 25 Seq: 110547 : CTTTAATCCCAGCCGTGTCACTCACGTGCTGTGTGACCTTGGGTAAGCCA
Row: 2773 Col: 24 Seq: 110846 : AGAATTTGCTCTCCAAATTAGCTCGTGTGTGCTCTGGCTATGTGAGAGGG
Row: 2774 Col: 42 Seq: 110914 : TCACATTCATTACCTCATGGATGTGAGGGCTCCAGCAAAGCCGCAGGGGA
Row: 2776 Col: 38 Seq: 111010 : CAGGATGCCTCCCCCCCTGCAGTGCCTCAGGTCCATACGAAGAGAAAAAA
Row: 2780 Col: 49 Seq: 111221 : CTAACCAAGTCTGGCAAATTCTGATAGGGGCATTTTTATGAACATTTACG
Row: 2784 Col: 19 Seq: 111391 : ATCTTTGCCCCCATAGTACGTACATCCTAGCTAGGGAAAACAGAAAATAA
Row: 2785 Col: 29 Seq: 111451 : AAACAAACTAGTTAAATAAAAAGATATACGTGACATAATTTTAGGTAATG
Row: 2790 Col: 7 Seq: 111679 : TGCCTGCGATGTAGTGTATATACGTTATAAATATTTGTTGAGTTATTTTA
Row: 2790 Col: 23 Seq: 111695 : TGCCTGCGATGTAGTGTATATACGTTATAAATATTTGTTGAGTTATTTTA
Row: 2792 Col: 14 Seq: 111786 : AGGTTAAGTGATGCGTCCAGGGCAACACAGCAAGTTAAGTGGCAGAGTTG
Row: 2793 Col: 15 Seq: 111837 : GAAAGTGACTCTAACGTTTTGCTTTTTAATCCTTTGCCAAATTATTCCTG
Row: 2795 Col: 5 Seq: 111927 : AGTCCGCCCCTCCCCCACCCATGTAAAGTGTATTTCCCCACCACCTTAAG
Row: 2798 Col: 21 Seq: 112093 : GGTCTGAAAGCACCTGAAGACGTGGTGGAACTTGTTCTAATTGTATCAGT
Row: 2802 Col: 19 Seq: 112291 : TTACCCATGGCTGGCCATCGCCTCCTTAGCAACAATAGCCGTGTACACAC
Row: 2802 Col: 40 Seq: 112312 : TTACCCATGGCTGGCCATCGCCTCCTTAGCAACAATAGCCGTGTACACAC
Row: 2805 Col: 19 Seq: 112441 : GGAACCCCAGAGTAGTACCGGGAACAGAAATAACCATTTTATGAGACTTC
Row: 2807 Col: 15 Seq: 112537 : TAGTGGACTCTAGCCGACCCCTTCCAGAGTCAAGCAAAGACCTCCTTACA
Row: 2809 Col: 10 Seq: 112632 : GGGGAGGAGCGCTTTCCATTCTGGGCCTTTTGACTAGAAGCATCTTAAAG
Row: 2810 Col: 31 Seq: 112703 : GCAAGAGCTGTGCCCTATTTGTCTTTCCATCGCAGCACCTAGCACAGTTA
Row: 2811 Col: 14 Seq: 112736 : CTAATACAACATACGTATTGAAGAAATGATTTTCATTGTTGAGTGAGTAA
Row: 2813 Col: 22 Seq: 112844 : AGGGCTAAGTGCTGAAGAAAACGAAAACACCCAACAAGAGCTACAAACAC
Row: 2816 Col: 1 Seq: 112973 : CGGCTTTTCCTCAATTCCTTGGGACCTCCATGCAGCAATCTATAGCCCCT
Row: 2818 Col: 28 Seq: 113100 : TCTATAAAAATCCCTGCTATCTCAGTCCGCTGAGTTTAAGTGGCTGTCAT
Row: 2822 Col: 43 Seq: 113315 : CACTATAGGCAACCTTAGTTGAAAAATCTTATGTGATGCACACGTATGCT
Row: 2823 Col: 6 Seq: 113328 : TATTGCGGCACTATTCACAATAGCAAAGACTTGGAACCAACCTAAATGTC
Row: 2826 Col: 28 Seq: 113500 : GATAAAGCTGGAAACCATCATTCTTAGCGAACTATAGCAAGGACAAAAAA
Row: 2827 Col: 9 Seq: 113531 : ACAAACACCGCATGTTCTCACTCATAGGTGGGAATTGAACAATGAGAACA
Row: 2828 Col: 49 Seq: 113621 : CATGGACACAGGAAGGGGAACATCACACACTGGGGACTGTTGTGGGGTCG
Row: 2840 Col: 49 Seq: 114221 : AATTTGACACAAATAAATGTGTCTCTTGTTCAGGTTTGGAAGATGAGACG
Row: 2843 Col: 46 Seq: 114368 : TCCATTTTCATCATGGAGTAAAAATGCAACCAGTACTCCTTCTACCGGAA
Row: 2853 Col: 21 Seq: 114843 : GGTCTGTCTTCCCCCTTCCACGTCTTATGCTACTGCATCTCACTGGCAGA
Row: 2855 Col: 48 Seq: 114970 : GCCCAGGAAATGTAGCTCCTTGGCTTCCAGCCCCTGAGATTCAGGGGCGA
Row: 2860 Col: 33 Seq: 115205 : CCACCTTTGGCAGCAGTTCTAGAGACCCAATACGAGTATTTCCAACATCA
Row: 2863 Col: 9 Seq: 115331 : AAAAACTTCGGGCCCTCAGGGCCTGTGGCCACAAGTGGAGCAATTAGATA
Row: 2865 Col: 35 Seq: 115457 : ACTCCTGTCAATGCTTTATGGGTGTACAGATATTCGGAGTAATGCGGCTT
Row: 2865 Col: 45 Seq: 115467 : ACTCCTGTCAATGCTTTATGGGTGTACAGATATTCGGAGTAATGCGGCTT
Row: 2872 Col: 31 Seq: 115803 : TTAAGATTGACCCTTTGAGACCAATATGGTCGCTATAGTGTTTGGTTCAC
Row: 2873 Col: 4 Seq: 115826 : AAACGAACATGTAAACTCTAGTGCACAGCATAATTTTGAGTCACTCATTA
Row: 2874 Col: 19 Seq: 115891 : GAAGCCAACCCAAAGCCCCGAATCATGTGTTGAAAACAATCCTTGTGCCA
Row: 2876 Col: 6 Seq: 115978 : CCTATCGTCCCCCTGCTTCAAACTCTTCTGGTATGGGGACATCTCATGTT
Row: 2900 Col: 19 Seq: 117191 : ATGCTTAAGGCCAAATTCCGGCTTTCAGGGAGTTCAGCCTAATGGGAGAA
Row: 2902 Col: 43 Seq: 117315 : CCAGAGGCAGGAATCATAACCCAGTCTTGCATGGGAGCTGATCGACAGAG
Row: 2903 Col: 6 Seq: 117328 : TGGGGCGAGTCAGGGAAAGTCCCTTTCCTTCTTAGGAGGTAGCATGAGGG
Row: 2905 Col: 19 Seq: 117441 : TGTCCTCAGCAGGTGACACGAATTTGCTTATTTAAACCTCATAACAACGC
Row: 2905 Col: 48 Seq: 117470 : TGTCCTCAGCAGGTGACACGAATTTGCTTATTTAAACCTCATAACAACGC
Row: 2906 Col: 3 Seq: 117475 : TACGAGAGAGGCGCCATTATTATTCTCATTAATAGATGAAGAAGCAAAGG
Row: 2906 Col: 12 Seq: 117484 : TACGAGAGAGGCGCCATTATTATTCTCATTAATAGATGAAGAAGCAAAGG
Row: 2907 Col: 3 Seq: 117525 : CACGGAGAGATTCCGTAACTTGCTCAAGGTTGCCCAGCTGATAAAGAACA
Row: 2907 Col: 14 Seq: 117536 : CACGGAGAGATTCCGTAACTTGCTCAAGGTTGCCCAGCTGATAAAGAACA
Row: 2909 Col: 1 Seq: 117623 : CGTCTGCCTCTTGAGAGAGAGCGTGGACACTTTGGGAGAACCCTGAGAAA
Row: 2909 Col: 22 Seq: 117644 : CGTCTGCCTCTTGAGAGAGAGCGTGGACACTTTGGGAGAACCCTGAGAAA
Row: 2910 Col: 49 Seq: 117721 : GTCAGTTTGGCAGATGCTCAGCCTTGGGGCTGGTGGTGGGATAGAGGCCG
Row: 2912 Col: 6 Seq: 117778 : TGGTTCGGGGCTGCTTATAAGAACATGAGCTCGGCTCTTCTTTAGCTCCA
Row: 2912 Col: 32 Seq: 117804 : TGGTTCGGGGCTGCTTATAAGAACATGAGCTCGGCTCTTCTTTAGCTCCA
Row: 2913 Col: 12 Seq: 117834 : GCTGGTGACTCCGCCTTTCCCTCTGGCTGCTTCCCGGAATCCACTGCCCA
Row: 2913 Col: 35 Seq: 117857 : GCTGGTGACTCCGCCTTTCCCTCTGGCTGCTTCCCGGAATCCACTGCCCA
Row: 2914 Col: 41 Seq: 117913 : GTCCCCCAAGGGGCATATACCTAACAAACTATGGGGACCCCGGGAAATTA
Row: 2916 Col: 12 Seq: 117984 : AGTTGCTTTGTCGATTTTTAAACTAAATGTTCATCTACTTGTTTTGTTGC
Row: 2917 Col: 32 Seq: 118054 : TATGAGGCTCTTTTCTCTGAAACTTGAGTGACGGGAAGAGTGACCCAAAA
Row: 2918 Col: 25 Seq: 118097 : ACTAAACTTCAGTTATTTGAGCTCCGGTTTAGATTGATTTCAGTTCATTG
Row: 2923 Col: 36 Seq: 118358 : GTGTAACAGCCCATTAAAAACTAACTTATTCTGTGCGTATTCTGTGTAAC
Row: 2925 Col: 48 Seq: 118470 : CAAATGAGCAGGGGTTTTTTTTTTTGGCTCTGTCCTGGGTTAAATAACGA
Row: 2942 Col: 14 Seq: 119286 : GAAGCCCACAACACGCTCCGGGCCCACCTTGCAAAGGCCACTCCACCTGT
Row: 2942 Col: 19 Seq: 119291 : GAAGCCCACAACACGCTCCGGGCCCACCTTGCAAAGGCCACTCCACCTGT
Row: 2947 Col: 30 Seq: 119552 : AAGGTTTTCTTAGGCCAAGAGTGAAACCTCGTGCTTCGTGCTTGCACTGC
Row: 2947 Col: 37 Seq: 119559 : AAGGTTTTCTTAGGCCAAGAGTGAAACCTCGTGCTTCGTGCTTGCACTGC
Row: 2948 Col: 19 Seq: 119591 : AAGCTCTCTTCATCCAAGCGCTCCTGTCGGGGCTGTCCGTGAGAAACCAT
Row: 2948 Col: 28 Seq: 119600 : AAGCTCTCTTCATCCAAGCGCTCCTGTCGGGGCTGTCCGTGAGAAACCAT
Row: 2948 Col: 38 Seq: 119610 : AAGCTCTCTTCATCCAAGCGCTCCTGTCGGGGCTGTCCGTGAGAAACCAT
Row: 2951 Col: 4 Seq: 119726 : TCACGGGCAAGGAGAACAGGCTTTTCAGCAATATGAGAAATTGCATAACT
Row: 2954 Col: 42 Seq: 119914 : CAGAAGGTATGGTTCATAGACCATTGAAACTCAGGCCAACACGTGTTGGA
Row: 2961 Col: 4 Seq: 120226 : GTTCGGTGGAATGGTAATACTTTGGGTTCAGAGAATCTACCCCTCAGCAC
Row: 2964 Col: 47 Seq: 120419 : AGTTTTTCTGGCTAACCTTCTACTTCATCAGAAGACTGCTGAAAGGCGTA
Row: 2965 Col: 10 Seq: 120432 : AACTTTTCTCGAAGCACTATGTTAAAGATCTACTAACTCTAGGTAACAGT
Row: 2967 Col: 3 Seq: 120525 : TACGTGTAGCCGGAGTAGAAATAGGAATCAGAGGATCATGAGACAAAGAT
Row: 2967 Col: 11 Seq: 120533 : TACGTGTAGCCGGAGTAGAAATAGGAATCAGAGGATCATGAGACAAAGAT
Row: 2968 Col: 8 Seq: 120580 : TTAGGTTCGAGCTCTCACTGAATAAATTGAGCATTCAGATTAAGCCAATC
Row: 2973 Col: 5 Seq: 120827 : ACCACGTAGCAGAACCAAATTGCAGGCCAAGTTCTAGCTGATTGTAAAGC
Row: 2980 Col: 19 Seq: 121191 : TTCCATGAAGCAGTCCCCCGAGCTGTAAGTGCAGGGGCGGTTTGTAGTCT
Row: 2980 Col: 38 Seq: 121210 : TTCCATGAAGCAGTCCCCCGAGCTGTAAGTGCAGGGGCGGTTTGTAGTCT
Row: 2984 Col: 22 Seq: 121394 : AGAGCCAGGATGGAGATGTAGCGATTATGAAAATAATTAAATATATCTGT
Row: 2988 Col: 25 Seq: 121597 : AGAGTCACCAGCAGAAGCTGCCATCGCAGTCCTTACATATTTCGAGTATC
Row: 2988 Col: 43 Seq: 121615 : AGAGTCACCAGCAGAAGCTGCCATCGCAGTCCTTACATATTTCGAGTATC
Row: 2989 Col: 14 Seq: 121636 : ACTCCTGGCTCCACGCCACCTGCACTACCCATGGGAAGAGCAGGTGGCAG
Row: 2991 Col: 3 Seq: 121725 : CTCGCAAATGCTTAAAATTGGACAAAACTTTTCTTAATAATATAAGTAGA
Row: 2996 Col: 35 Seq: 122007 : CCCTGACAGTGTACCAGGCTGTTTTAGGTGACAGCGACACCGCAGAGAAT
Row: 2996 Col: 41 Seq: 122013 : CCCTGACAGTGTACCAGGCTGTTTTAGGTGACAGCGACACCGCAGAGAAT
Row: 2999 Col: 34 Seq: 122156 : AATAGGGTTAGTGAATAACTGGGGGAGGAGACTCGAAGCCCGCGCTGCTC
Row: 2999 Col: 41 Seq: 122163 : AATAGGGTTAGTGAATAACTGGGGGAGGAGACTCGAAGCCCGCGCTGCTC
Row: 2999 Col: 43 Seq: 122165 : AATAGGGTTAGTGAATAACTGGGGGAGGAGACTCGAAGCCCGCGCTGCTC
Row: 3005 Col: 28 Seq: 122450 : GGGCTTGGTGAGAGGTAGCAGAGGGTACGTGTTGACAGAGCAAACAGAGT
Row: 3012 Col: 13 Seq: 122785 : CCATGTCTAGTCCGGGGTACTTGAAGGCTAGTGAGGGGACTCAACCCTGT
Row: 3015 Col: 31 Seq: 122953 : AGAGGTGGAGAAACTTGCCCAATATCATGCCGCTCAGGTTTAGGTTACCC
Row: 3016 Col: 14 Seq: 122986 : TGCTCCCCAGCCCCGCTGTACCCCTTCAAGCTGCTTATTATCCACAGTAC
Row: 3017 Col: 5 Seq: 123027 : AGTTCGTTGTTTAAAGCAGTTGTTCTCAATCTTTTTCCTGCCAAAGCACA
Row: 3018 Col: 1 Seq: 123073 : CGTAGTGGGTATCATTTATGTTTTTGACAGATGCCCCGAAATGTGCCAAG
Row: 3018 Col: 37 Seq: 123109 : CGTAGTGGGTATCATTTATGTTTTTGACAGATGCCCCGAAATGTGCCAAG
Row: 3020 Col: 25 Seq: 123197 : CTGAGACTCCAACACTGTCCCTTCCGCACTCCAGAAAGCACATTGCTATG
Row: 3021 Col: 13 Seq: 123235 : CAAATGAATAACCGGGAGGCTATTATAAAAGGGATCAATTTTGAAAATTA
Row: 3026 Col: 22 Seq: 123494 : AGTGGGTTTGGGATCAGGCCTCGCTCAAATCTGTTTTTCTCTCCACTCTC
Row: 3029 Col: 25 Seq: 123647 : CCTAACATAGATTCCATGAGTCCCCGAGGAGTTCAGTCACTGGGCAGGGA
Row: 3031 Col: 21 Seq: 123743 : GAGCAGCTGGTTTGTTATGGCGAGTATTGGCTGATAATTCAACTCAACCA
Row: 3036 Col: 41 Seq: 124013 : CCAAAGTGTCTCAGAAGAAGTCCCAGGTCAGTGAATTAATCGTCTGAGTT
Row: 3039 Col: 6 Seq: 124128 : TCTGCCGATTATTCTATATCTGTTCCTGACCTTGGCCTGATATACCTTCC
Row: 3043 Col: 32 Seq: 124354 : TATAACTAATTCTAATCTGCCTTCTGATAGCCGGAGGGGGTGGGGGAGTG
Row: 3045 Col: 46 Seq: 124468 : GATCACTAAAATAGTCCCTTTAGATAGTGCTCAGTGTCTCATCAGCGTTC
Row: 3046 Col: 38 Seq: 124510 : TGATAATTTCCCTGATTCTTCTGTAAGATGGCATCCACGTATATGAGGTG
Row: 3047 Col: 7 Seq: 124529 : GGGGTACGTGGCTCATGTGACCTTGTGAAGGGTGGTAAGGTTCAGAGACT
Row: 3054 Col: 4 Seq: 124876 : GGACGTCTCTGGAAGAGAGGAGAGATTAACAACTGAGTTGCTACTGACTG
Row: 3057 Col: 46 Seq: 125068 : CTTGAACTGGGACATCTAACTTCCCTGCCCTTCCACATCAGAGCTCGTGG
Row: 3059 Col: 17 Seq: 125139 : TTCTCCAGTCTGTAGACGGTAGATTGTTAGACTTCTTGATCTTTATATTT
Row: 3069 Col: 40 Seq: 125662 : ATAATGAACTGATAGGCTTGTATCACATAGATGGGGTATCGTCACCCACC
Row: 3073 Col: 11 Seq: 125833 : TCATCTTTAGCGATGAACTCCTTTATGATAGCTATGATAGCCCTACTCCC
Row: 3077 Col: 47 Seq: 126069 : TTAGCTGCTATCATTAAGCAACTCCTTGTTAATTGATAGTGGCTAACGGT
Row: 3084 Col: 22 Seq: 126394 : CCTTACTCATTGTTTATGCCACGTGGTTTTCTTCTCACTTCAATTTTTAA
Row: 3085 Col: 7 Seq: 126429 : TTTAAACGTAGGATAAATGTGTCTAATTGAAAGGTCTTGTTGCTTCAGTT
Row: 3087 Col: 44 Seq: 126566 : CCAAAATTTGAAGCAAACCTCCTATACTTTTCTTATGAAAGCCCGTCAGA
Row: 3088 Col: 49 Seq: 126621 : GCTATTGTTCAAAATCTGGCTAGCCATTGAGTAAGCTTGCTTTAAAGTCG
Row: 3090 Col: 9 Seq: 126681 : ATCATCTCCGAGTCTCACTATTCAGAATGCTCACTTCAGTGCTGCTTAAT
Row: 3091 Col: 30 Seq: 126752 : TTTAGCCTCTGTAACATTGGCATGGCTAACGGGTCCCCAATAATCTTAGT
Row: 3095 Col: 28 Seq: 126950 : TTCAAGCAGCATTTCCCTTCATGTCTTCGGGTAATCTGATGGGTAGAGCA
Row: 3100 Col: 14 Seq: 127186 : AATTGGCCAGGTGCGGTGGCTCATGCCTGTAATCCAGCACTTTGGGAGGC
Row: 3102 Col: 32 Seq: 127304 : ATGGTGAAACCCTCTCTACTAAAAATACAAACGATAGCTGGGCATGGTGG
Row: 3103 Col: 1 Seq: 127323 : CGCGTGCCTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCT
Row: 3103 Col: 3 Seq: 127325 : CGCGTGCCTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCT
Row: 3105 Col: 49 Seq: 127471 : CCAGCCTGGGTGACAGAATGAGACTCTGTCTCCAAACCCCAACCCCTCCG
Row: 3111 Col: 5 Seq: 127727 : TCAACGGTTCTCCACCTTTTTGACCCCAGAATCCTGTTACACTCTTAAAA
Row: 3119 Col: 23 Seq: 128145 : CTCATACTCTACAACCAATCTACGGTGATATGTGTTCTGGTTGAAGTACA
Row: 3120 Col: 12 Seq: 128184 : CAAAGAAAATCCGGGCTCACATAGTTACATAGTTGGAAAGAGGAAAATAT
Row: 3127 Col: 6 Seq: 128528 : ACATTCGTTAACATCACCTATCAATTTCATCAGAAAAGTCTCTTAAGTAT
Row: 3128 Col: 17 Seq: 128589 : TAGGAAGCTGTCAAACCGATGGTGGCAGATACAAGTTTTCCAAAACTCTA
Row: 3130 Col: 21 Seq: 128693 : GAGAAAATGTCTGCCAGATACGCAAATCTAAGTAACCATTGCTTGACTGG
Row: 3134 Col: 24 Seq: 128896 : GGCACATCAAAAGAAAGTGTACTCGGCGGTCACAATTTCAAAATAATTTT
Row: 3134 Col: 27 Seq: 128899 : GGCACATCAAAAGAAAGTGTACTCGGCGGTCACAATTTCAAAATAATTTT
Row: 3135 Col: 4 Seq: 128926 : TACCGCTTCATCAAGGGCACTCTTTAGTAAAACTGACTTTTTTTTTTTTT
Row: 3137 Col: 45 Seq: 129067 : TGCCACTGCTTGATTTGTTCTAAGGAGTCAGCAGTTTTACCCACCGTTGC
Row: 3144 Col: 1 Seq: 129373 : CGAGGGATTACTTTATACTGGACGGTCAGGGAAGAATCTCTGAGGCAGTG
Row: 3144 Col: 23 Seq: 129395 : CGAGGGATTACTTTATACTGGACGGTCAGGGAAGAATCTCTGAGGCAGTG
Row: 3146 Col: 31 Seq: 129503 : AGGAGGAAATTTCCAGGCAGAATGAAGAGACGGTGCAAATTCCTGAGATG
Row: 3151 Col: 40 Seq: 129762 : GGGAAATCCAAGATCAAGGTGCCCAGCAGATTCAGTGTCCGGTGAGGGCT
Row: 3152 Col: 19 Seq: 129791 : TGCTATCTGCTTCAATGACGGCATCTTCCAGCTGTGTCCTCACATGGTGG
Row: 3154 Col: 3 Seq: 129875 : CTCGTGAGGGTGGAACCATCATGACCTAATCACGTTCCAAAGTCCCCATC
Row: 3154 Col: 33 Seq: 129905 : CTCGTGAGGGTGGAACCATCATGACCTAATCACGTTCCAAAGTCCCCATC
Row: 3155 Col: 39 Seq: 129961 : ATCACATTGGGGATTAGTTTTCAATATTTGAATTTTGACGGAAGGGGGCC
Row: 3163 Col: 17 Seq: 130339 : TTTTGTACCCTTTTACCGGCAAATCAGTAGATGTGAGCTCCTTCAGGGAG
Row: 3174 Col: 45 Seq: 130917 : CTGAATGTCAAAACATGCACCATGTTTAACTTTTTCCATAGATACGTCTT
Row: 3175 Col: 30 Seq: 130952 : CCTGTGGTCTTTGCTATGTGACTATGAATCGTATTTATCACCTCTTGTTT
Row: 3176 Col: 19 Seq: 130991 : TTCTTCTCCAGAGGTTGCCGTCATGAATTATTAGATCATAGTGCCATGTT
Row: 3187 Col: 28 Seq: 131550 : ACCACCCAGTATTCATCCCAATGAAACCGTCAGCCCAGTCATCACCTCTC
Row: 3193 Col: 8 Seq: 131830 : ATTAAGACGTTTCGAGTGAATGAAGAATGAGGGAAATAAGTAAACTTTGA
Row: 3193 Col: 13 Seq: 131835 : ATTAAGACGTTTCGAGTGAATGAAGAATGAGGGAAATAAGTAAACTTTGA
Row: 3195 Col: 49 Seq: 131971 : CTATTAGAAAAGCAACCATGGATGTCTGCATTAACAACTCCTATTCCTCG
Row: 3201 Col: 47 Seq: 132269 : TGGATTGACTAGTCTCTTGAACATCTCTCTGGACCTAGGTTTTCTCCGTG
Row: 3208 Col: 30 Seq: 132602 : GGAAATTATCTCTGCCCCTCTAATGCTGACGGACATTGCTGTGTCTTTGG
Row: 3213 Col: 9 Seq: 132831 : CCTCCACACGATCTAACTTAGGCCAATGCATCAACAATTAATTCATTTAT
Row: 3223 Col: 49 Seq: 133371 : TTTTCAGTATCTGACTGAACTAAAGGAGAGCTTCTTGTCTCACTGGTCCG
Row: 3226 Col: 23 Seq: 133495 : GAATTGGCATGGAAAGGACTAGCGATTAGAGGTGGTAGGACTAAACCTGA
Row: 3237 Col: 47 Seq: 134069 : GAGTAGACCATGTAATTAGGCAAGAAAAAAGTAAGTCTGAGGGCACCGAG
Row: 3238 Col: 10 Seq: 134082 : GCAGAAATGCGCCTTAGGAAGAGCACAGTGGACAAAAGAGAAGGGTAGTA
Row: 3244 Col: 43 Seq: 134415 : TGGTAACAGTGGAGGTGCTATAAGTTGTAAGATTGTGGATGTCGTTTAAA
Row: 3248 Col: 3 Seq: 134575 : TGCGTACAGCGAGGCGATCAAGAGTTTGCTATCACTCATGTGACATTTGA
Row: 3248 Col: 10 Seq: 134582 : TGCGTACAGCGAGGCGATCAAGAGTTTGCTATCACTCATGTGACATTTGA
Row: 3248 Col: 15 Seq: 134587 : TGCGTACAGCGAGGCGATCAAGAGTTTGCTATCACTCATGTGACATTTGA
Row: 3259 Col: 16 Seq: 135138 : AACTTTGCTATAGTACGAGTCGGAGAAGTGAGGTGGTAGTTGTTGGGGAA
Row: 3259 Col: 21 Seq: 135143 : AACTTTGCTATAGTACGAGTCGGAGAAGTGAGGTGGTAGTTGTTGGGGAA
Row: 3261 Col: 35 Seq: 135257 : TTTTCCTTCCTTTTCCACCCCTCCCTCCCTCCCTCGCTTCCTCCCTTCCT
Row: 3262 Col: 7 Seq: 135279 : TCCTTCCGTCCTATGTTGATGGAAATGATGCATCTCAGGAGAGAAAATTG
Row: 3267 Col: 23 Seq: 135545 : TGAAATTATAAGCAAAGGACATCGGCCAAAAATGAGGAAGGAATAGTACA
Row: 3269 Col: 35 Seq: 135657 : TGCCAGACAGACTTAGGGGCTATCATAAGATTGACGATCCTGAGTCTGAA
Row: 3270 Col: 8 Seq: 135680 : GTGATTACGTATCAGTTACTGTCATTAAATTGGCACCATGTAACATACAA
Row: 3279 Col: 30 Seq: 136152 : TCCAATCACCCACACATTATAACCTGCATCGCTGTTTGTTTTTCTCCAGC
Row: 3280 Col: 11 Seq: 136183 : TTTACTCAGGCGTGTGAGTATAGTTGAGAAGTAAAAGAGAAGAATGTACA
Row: 3282 Col: 31 Seq: 136303 : CCCTGCCTCTACTTTCTTTTTTTTGGGGGGCGTGGGGTGGGGGTGGGGAT
Row: 3283 Col: 8 Seq: 136330 : GGAGTTTCGCTCTTGTTCCCCAAGATGGAGTGCAATGGCATGATCTTGGC
Row: 3284 Col: 14 Seq: 136386 : TCACTGCAACCTCCGCCTCCCAGGTTTAAGCTATTCTCCTGCCTCAGCCT
Row: 3285 Col: 30 Seq: 136452 : CCCAAGCAGCTGGGATTACAGGTGTGTGCCGCCATGCCCAGCTAATTTTT
Row: 3286 Col: 17 Seq: 136489 : GTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGTCAGGCTGGTCTCAA
Row: 3287 Col: 30 Seq: 136552 : ACTCCTGACCTCAGGTGATCCACCTGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGAGA
Row: 3288 Col: 46 Seq: 136618 : TTACAGGCATAAGCCACTGTACCTGGCCTCTACTTTCAATATCATCGTTA
Row: 3309 Col: 2 Seq: 137624 : ACGATGAAGCCTCTTTTCAATGTAAACCTGAAAACTTCCTGTCTCACACT
Row: 3310 Col: 23 Seq: 137695 : AAGTTGGTACCTCTGCTAAAGTCGTTTTGCCACATGTCTGGTAAATGAGA
Row: 3315 Col: 20 Seq: 137942 : TCCTTTAGGATAGGAGACTCGTGATTCTTATCATAGAACCTTACTATCTA
Row: 3316 Col: 30 Seq: 138002 : GCTCAAGGCCATAAGGCACACACAACATGCGGAGTCTTCTGCACCATCAT
Row: 3317 Col: 19 Seq: 138041 : ACACCAGTGTTCTAATAGCGTCTACTCGAAGTCCAAATTTGGAGCCCACG
Row: 3317 Col: 27 Seq: 138049 : ACACCAGTGTTCTAATAGCGTCTACTCGAAGTCCAAATTTGGAGCCCACG
Row: 3317 Col: 49 Seq: 138071 : ACACCAGTGTTCTAATAGCGTCTACTCGAAGTCCAAATTTGGAGCCCACG
Row: 3318 Col: 7 Seq: 138079 : TACATTCGGTTCGCAATATGGTTCTTCTGATTCTTCTCAGCCCACCCTGC
Row: 3318 Col: 12 Seq: 138084 : TACATTCGGTTCGCAATATGGTTCTTCTGATTCTTCTCAGCCCACCCTGC
Row: 3324 Col: 11 Seq: 138383 : AGTAATAGCACGAGGGTGTTGCATAGCACTGTGGAGTGGCAAATGGCATT
Row: 3331 Col: 29 Seq: 138751 : AAATTAGAATAAAGAAGTCTAGGCTGGGCGTGATGGCTCATGCCTGTAAT
Row: 3332 Col: 11 Seq: 138783 : CCCAGCACTTCGGGAGGCCAACGCGGATGGATCACCTGAGGTCAGGTGTT
Row: 3332 Col: 22 Seq: 138794 : CCCAGCACTTCGGGAGGCCAACGCGGATGGATCACCTGAGGTCAGGTGTT
Row: 3332 Col: 24 Seq: 138796 : CCCAGCACTTCGGGAGGCCAACGCGGATGGATCACCTGAGGTCAGGTGTT
Row: 3340 Col: 11 Seq: 139183 : GCATTTTCATCGTCCATTCAGCCATTCATTTAGATGTTGGATAGAGGAAG
Row: 3346 Col: 17 Seq: 139489 : AAATGTGTGCCAAGGACGTCAAGATGGTGGGTTTAAACAACTCTTCAGTG
Row: 3350 Col: 21 Seq: 139693 : ATGAACCAAATGTGAATCAACGACATCACAAAGCCAAATTCTTAGTTCAG
Row: 3352 Col: 32 Seq: 139804 : ATTTACACTCTGGTGTAATCTTATCTCCTCACGGCCTAGCCTGCTATGTA
Row: 3356 Col: 41 Seq: 140013 : AACAAGGTTTAATGGACTCACAGTTCCACATGGCTGGGGACGCCTCATAA
Row: 3360 Col: 35 Seq: 140207 : TTCTATGATCTCCCACTGGGTCCCTCCCACAACACGTGGGAATTTTGGGA
Row: 3361 Col: 48 Seq: 140270 : GCTACAATTCAAGATGAGATTTGGGTGGGGACAAAACCAAACCATATCGG
Row: 3363 Col: 25 Seq: 140347 : GGAACACAACTTCCATTGTGGCAGCGAGGTAGGCAGAGAATGTAGGTGAG
Row: 3372 Col: 15 Seq: 140787 : AGGAGAGGAGAGAGCGAGGGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAG
Row: 3373 Col: 17 Seq: 140839 : AGACTGCTAGGTGGATCGAGGGACAGTTTATTATTAGGGCCTAGGTACCA
Row: 3378 Col: 9 Seq: 141081 : GTTATCAACGGTGCCAGAAATAGAGGTGGAGAAGAAAATAACAAGGTAAG
Row: 3382 Col: 33 Seq: 141305 : CCCATCTTTACATCTTGAGGTATTTGGGGAAACGGGAGGAGGAAGCTACA
Row: 3385 Col: 35 Seq: 141457 : TGCTCTGTGAAATAATATAATTTGTTCCACCCTACGGATATGGACATCTT
Row: 3386 Col: 29 Seq: 141501 : CTAAATACACCCTGATGTTCTTATGCATCGGGGCACACTGGGCAGCTGTG
Row: 3392 Col: 21 Seq: 141793 : AAGAAGATCACATTATAGATCGAATCAAATTTCAAGTTCTCAGGGCCCTG
Row: 3397 Col: 8 Seq: 142030 : GTGTTTCCGATTACCTTAAACAAGCATTGGTGGATGACTGGCTCCCTCCC
Row: 3398 Col: 36 Seq: 142108 : ACATGGCCCAGCCATCTGGCCTGACCAAGTTGTTCCGTGCTTTCAGCTGG
Row: 3412 Col: 25 Seq: 142797 : CTGCAGTGGCAGTTGCTTCAGGATCGGGGGATAAATCTAGACATTCATTT
Row: 3419 Col: 7 Seq: 143129 : TATTAGCGTACAAAATGCAGACACTATACCCAGCAAACGTGAGAGCAGAC
Row: 3419 Col: 38 Seq: 143160 : TATTAGCGTACAAAATGCAGACACTATACCCAGCAAACGTGAGAGCAGAC
Row: 3420 Col: 14 Seq: 143186 : ATTTTTCCAAATGCGTTTTCCACTCTGAGCTGACCATCTTACAATAGAAA
No of CpG sites in the human genomic sequence: 1198

Copyright 2003 DeBelle Laboratory - Created [2002.10.17.208076] - Updated [2009.08.31]